doc. MUDr. Jakub Zieg, Ph.D.


doc. MUDr. Jakub Zieg, Ph.D.

vedoucí pracovní skupiny dětské nefrologie s lůžkovým oddělením a ambulancí, Oddělení dětské nefrologie, Pediatrická klinika, FN Motol, Praha


Algoritmy

Recenzent