Test z interaktivních algoritmů - poruchy iontů a vnitřního prostředí

Jste machr přes acidobazickou rovnováhu a iontové dysbalance? Dokažte to!

Čas pro vyplnění: 3 min.