Test z interaktivních algoritmů - farmaka v urgentní a intenzivní medicíně

MUDr. Jan Hudec
Publikováno: 10.05.2019

Otestujte své vědomosti z nejčastěji používaných léčiv v urgentní a intenzivní medicíně.


Při tvorbě testu byly použity nasledující interaktivní algoritmy:
Život ohrožující krvácení - 2018
Anestezie u TEP kyčle
Peripartální život ohrožující krvácení
Kardiostimulace
Akutní selhání ledvin
Léčba tachyarytmie
Přežití sepse
Tyreotoxikóza
Synkopa ve stomatologii
Akutní končetinová ischemie
Závažná alergická reakce
Maligní hypertermie
Advanced Life Support u bradykardie