Test z interaktivních algoritmů - první pomoc a KPR

Otestujte svoje znalosti z první pomoci a poskytování kardiopulmonální resuscitace.

Čas pro vyplnění: 3 min.