Úraz elektrickým proudem

Čas pro vyplnění testu vypršel.