Pacient s COVID-19 v nemocniční péči

Čas pro vyplnění testu vypršel.