Obtížné zajištění dýchacích cest

Pacientka je hospitalizována pro ischemickou CMP. Po neurologickém vyšetření je provedeno CT mozku s angiografií, za monitorace (SpO2, EKG, TK, vědomí) na neurologické JIP je jí podáno i.v. trombolytikum – altepláza. Neurologický stav pacienta se po vykapání infuze alteplázy zlepšil. Nyní, hodinu od konce infuze, pacientce otekla oční víčka, rty a jazyk, má suchý kašel a při poslechu na plicích slyšíte pískoty. Pacientka se cítí dušná. Jaký PROBLÉM teď řešíte?
žena
DF
23 /min
TF
100 /min
SpO2
95 %
TK
140/80 (100) mmHg
EKG
rytmus: sinusový
akce: pravidelná
frekvence 101/min
Glykémie
Gly
6,4  mmol/L
Krevní plyny
pH
7,4
pCO2
5  kPa
pO2
10  kPa
BE
1  mmol/l
Krevní obraz
HGB
140  g/L
ERC
5  x1012/L
LEU
8  x109/L
Iontogram
Na
140  mmol/L
K
3,9  mmol/L
Cl
105  mmol/L
Ca
2,4  mmol/L
Glykémie
Odběr
Krevní plyny
Odběr
Krevní obraz
Odběr
Iontogram
Odběr