Obtížné zajištění dýchacích cest - 2014


Obtížná intubace je akutní, život ohrožující stav, který je noční můrou každého anesteziologa. O obtížné intubaci můžeme hovořit, pokud se nám nepodaří zaintubovat ani při opakovaných pokusech nebo do 10 minut. Můžeme ji očekávat například u pacientů s omezenou hybností krční páteře, poraněním krku a obličeje nebo v těhotenství.

2014
angioedém
OTI
koniotomie
tracheostomie
Zveřejněno: 29.6.2014

Recenze

MUDr. Michal Otáhal, Ph.D.
vedoucí lékař urgentního příjmu, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

V interaktivní kazuistice je zpracován názorný případ obstrukce horních cest dýchacích s popisem nastalé život ohrožující situace i základním zajištěním pacienta. Popsané jsou možnosti řešení s pokusem zajištění dýchacích cest intubací, event. intubací s pomůckou – bužie. Následně při selhání intubace s pokusem o supraglotické zajištění dýchacích cest laryngeální maskou a při selhání tohoto postupu  i s nutností, a poslední možností, zajištění infraglotickým – chirurgickým přístupem – koniotomií, BACTem.  Instruktážní videa názorně ukazují možnosti zajištění dýchacích cest. Z podstaty interaktivní step-by-step kazuistiky, i když velice zdařile zpracované, nevyplývá plně akutnost stavu a časová tíseň, která stav obstrukce dýchacích cest provází a nutnost velice rázného postupu: selhání intubace -> laryngeální maska, při selhání -> koniotomie/BACT.

Zdroje

BALCÁREK, Lukáš. Zajištění dýchacích cest v mimořádných podmínkách. Anesteziologie & intenzivní medicína. 2012, 23(4), 225. ISSN 1214-2158

MÁLEK, Jiří. Obtížné zajištění dýchacích cest. Anesteziologie & intenzivní medicína. 2011, 22(3), 181-183. ISSN 1214-2158

Další verze algoritmu

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

Obtížna intubace

Algoritmy