Monitorování svalové relaxace


Nervosvalová relaxancia jsou látky s potenciálně život ohrožujícím účinkem pro pacienty. Proto je perioperační monitorování nervosvalového přenosu dle současných doporučení České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny již standardem.
Objektivní zhodnocení hloubky relaxace poskytuje anesteziologovi cennou informaci k rozhodování o bezprostřední péči.
Cílem tohoto algoritmu je seznámení jeho řešitelů se základními informacemi a možnostmi monitorace, a ukazuje na důležitost této monitorace pro dosažení co nejoptimálnější péče o pacienta.

2018
nervosvalová blokáda
reziduální kurarizace
myorelaxans
TOF
antagonista
NMBA
Zveřejněno: 1.6.2018

Recenze

prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc

Jednou ze složek doplňované anestezie (balanced anaesthesia) je svalová relaxace (NMB, neuromuscular blockade). K jejímu zajištění jsou během anestezie podávána speciální farmaka - periferní svalová relaxancia (NMBA, neuromuscular blocking agent), která obsazením nikotinových receptorů nervosvalové ploténky působí paralýzu příčně pruhovaných svalů. Umožní tak direktní laryngoskopii, tracheální intubaci a provedení operačního výkonu.
Hloubku svalové relaxace nelze určit klinickým vyšetřením, předpokladem bezpečného podávání svalových relaxancií je přístrojová monitorace jejich účinku.

Algoritmus Monitorování svalové relaxace popisuje přístupným způsobem na klinické modelové situaci měření hloubky relaxace od úvodu do anestezie (připojení relaxometru k nemocnému, kalibraci přístroje a načasování tracheální intubace podle měření), přes možnosti monitorování hlubokého bloku i význam monitorace při udržování vhodné hloubky NMB během operace volbou strategie podávání NMBA. Zvláštní důraz je kladen na období zotavení z účinku NMBA a detekci zbytkové relaxace na konci anestezie. Popsány jsou možnosti farmakologické dekurarizace a je definována volba a načasování farmak k reverzi bloku podle měření NMB.

Iniciativy anesteziologických společností stále více zdůrazňují požadavek na bezpečnou anesteziologickou péči.1-3 Platí to i pro up-to-date podávání svalových relaxancií, které je možné pouze s přístrojovým monitorováním. Tento algoritmus považuji za cenný příspěvek k dosažení tohoto cíle.

1. Adamus M, Černý V, Cvachovec K, et al. Stanovisko k přístrojové monitoraci hloubky nervosvalové blokády. Praha: ČSARIM 2017. Dostupné z:
http://www.csarim.cz/storage/app/media/uploaded-files/stanovisko-k-pristrojove-monitoraci-hloubky.pdf
2. Adamus M., Cvachovec K., Černý V. et al. Zásady bezpečné anesteziologické péče. Anest intenziv Med. 2018;29:107–110.
3. Checketts MR, Alladi R, Ferguson K, et al. Recommendations for standards of monitoring during anaesthesia and recovery 2015 : Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland. Anaesthesia. 2016;71:85–93.

Zdroje

ADAMUS, Milan. Monitorování nervosvalového přenosu v anesteziologii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1718-9.

BARASH, Paul G., Bruce F. CULLEN a Robert K. STOELTING. Klinická anesteziologie. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4053-9.

ORTIZ-GÓMEZ, J. R., F. CARRASCOSA, J. J. PÉREZ-CAJARAVILLE, J. A. PERCAZ-BADOS a C. AÑEZ. Comparative study of intubating conditions at the first minute with suxamethonium, rocuronium and different priming techniques of rocuronium. European Journal of Anaesthesiology [online]. 2005, 22(4), 263-268 [cit. 2017-11-06]. DOI: 10.1017/S026502150500044X. ISSN 0265-0215. Dostupné z: https://insights.ovid.com/crossref?an=00003643-200504000-00004

STANKIEWICZ-RUDNICKI, Michał. Blokada nerwowo-mięśniowa u osób w podeszłym wieku. Anestezjologia Intensywna Terapia [online]. 2016, 48(4), 257-260 [cit. 2017-11-06]. DOI: 10.5603/AIT.2016.0045. ISSN 1731-2531. Dostupné z: https://journals.viamedica.pl/anaesthesiology_intensivetherapy/article/view/49318

FAGERLUND, Malin Jonsson, Heidrun FINK, Eva BAUMÜLLER, et al. Postanaesthesia pulmonary complications after use of muscle relaxants in Europe. European Journal of Anaesthesiology [online]. 2016, 33(5), 381-382 [cit. 2017-11-06]. DOI: 10.1097/EJA.0000000000000363. ISSN 0265-0215. Dostupné z: http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage&an=00003643-201605000-00013

KOPMAN, Aaron F., Nabeel A. KHAN a George G. NEUMAN. Precurarization and Priming: A Theoretical Analysis of Safety and Timing. Anesthesia & Analgesia [online]. 2001, 93(5), 1253-1256 [cit. 2017-11-06]. DOI: 10.1097/00000539-200111000-00042. ISSN 0003-2999. Dostupné z: http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage&an=00000539-200111000-00042

OZTURK ARIKAN, Fatma Gulcin, Guldem TURAN, Asu OZGULTEKIN, Zubeyir SIVRIKAYA, Bekir Cem COSAR a Dondu Nisa ONDER. Rocuronium: automatic infusion versus manual administration with TOF monitorisation. Journal of Clinical Monitoring and Computing [online]. 2016, 30(5), 545-550 [cit. 2017-11-07]. DOI: 10.1007/s10877-015-9751-2. ISSN 1387-1307. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s10877-015-9751-2

GLASS, P. S. A., W. WILSON, J. A. MACE a R. WAGONER. Is the Priming Principle Both Effective and Safe?. Survey of Anesthesiology [online]. 1989, 4(2), 207- [cit. 2017-11-08]. DOI: 10.1097/00132586-198908000-00005. ISSN 0039-6206. Dostupné z: https://insights.ovid.com/crossref?an=00132586-198908000-00005

AZIZ, L., S. M. JAHANGIR, S. N. S. CHOUDHURY, K. RAHMAN, Y. OHTA a M. HIRAKAWA. The Effect of Priming with Vecuronium and Rocuronium on Young and Elderly Patients. Anesthesia & Analgesia [online]. 1997, 85(3), 663-666 [cit. 2017-11-08]. DOI: 10.1097/00000539-199709000-00032. ISSN 0003-2999. Dostupné z: http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage&an=00000539-199709000-00032

LEDOWSKI, Thomas, Laura FALKE, Faye JOHNSTON, Emily GILLIES, Matt GREENAWAY, Ayala DE MEL, Wuen S. TIONG a Michael PHILLIPS. Retrospective investigation of postoperative outcome after reversal of residual neuromuscular blockade. European Journal of Anaesthesiology [online]. 2014, 31(8), 423-429 [cit. 2017-11-08]. DOI: 10.1097/EJA.0000000000000010. ISSN 0265-0215. Dostupné z: http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage&an=00003643-201408000-00006

MURPHY, Glenn S. a Sorin J. BRULL. Residual Neuromuscular Block. Anesthesia & Analgesia [online]. 2010, 111(1), 120-128 [cit. 2017-11-29]. DOI: 10.1213/ANE.0b013e3181da832d. ISSN 0003-2999. Dostupné z: http://Insights.ovid.com/crossref?an=00000539-201007000-00024

BRULL, Sorin J. a Glenn S. MURPHY. Residual Neuromuscular Block. Anesthesia & Analgesia [online]. 2010, 111(1), 129-140 [cit. 2017-11-29]. DOI: 10.1213/ANE.0b013e3181da8312. ISSN 0003-2999. Dostupné z: http://Insights.ovid.com/crossref?an=00000539-201007000-00025

PEARSE, Rupert M, Rui P MORENO, Peter BAUER, et al. Mortality after surgery in Europe: a 7 day cohort study. The Lancet [online]. 2012, 380(9847), 1059-1065 [cit. 2017-11-06]. DOI: 10.1016/S0140-6736(12)61148-9. ISSN 01406736. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673612611489

 MILLER, Ronald D. Miller's anesthesia. 7th ed. Philadelphia, PA: Churchill Livingstone/Elsevier, c2010. ISBN 9780443069598.

 ADAMUS, Milan. Fyziologie nervosvalového přenosu. Svalová relaxancia v anesteziologii. In: Novinky v anesteziológii, algeziológii a intenzívnej medicíne 2013: sborník z 5. konference CEEA, konané ve dnech 27.-29.11.2013 v Košicích. Prešov: Akcent print, 2013, s. 73-78. ISBN: 978-80-89295-52-4 Dostupné z: http://www.lf.upjs.sk/ceea/doc5/Zbornik%20CEEA%202013%205_kurz.pdf

ŠTOURAČ, P., M. ADAMUS, D. SEIDLOVÁ, T. PAVLÍK, et al. Low-Dose or High-Dose Rocuronium Reversed with Neostigmine or Sugammadex for Cesarean Delivery Anesthesia: A Randomized Controlled Noninferiority Trial of Time to Tracheal Intubation and Extubation. Anesthesia & Analgesia,  2016, 122(5).

ADAMUS, M., ČERNÝ, V., CVACHOVEC, K., et al. Stanovisko k přístrojové monitoraci hloubky nervosvalové blokády. ČSARIM, 2017. [online] Dostupný z: http://www.csarim.cz/storage/app/media/uploaded-files/stanovisko-k-pristrojove-monitoraci-hloubky.pdf

ADAMUS, M., CVACHOVEC, K., ČERNÝ, V. , ROGOZOV, V., ŠTOURAČ, P. Zásady bezpečné anesteziologické péče. Doporučený postup ČSARIM, 2017. [online] Dostupný z: http://www.csarim.cz/storage/app/media/uploaded-files/DP_CSARIM_Zasady_bezpecne_anestezie_final_101217.pdf

CHECKETTS, M. R., R. ALLADI, K. FERGUSON, et al. Recommendations for standards of monitoring during anaesthesia and recovery 2015: Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland. Anaesthesia [online]. 2016, 71(1), 85-93 [cit. 2018-05-30]. DOI: 10.1111/anae.13316. ISSN 00032409. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/anae.13316

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

Myorelaxancia

Algoritmy