Anestezie s Target Controlled Infusion


Jsou situace, kdy vedení celkové anestezie ve formě tzv. doplňované není vhodné a to např. při podezření na maligní hypertermii. Pokud charakter operačního výkonu neumožňuje ani regionální anestezii, přichází ke slovu TIVA (Total Intravenous Anesthesia). A TCI (Target Controlled Infusion) je právě jednou z možností, jak TIVA vést. Výhody TCI oproti manuálně vedené TIVA spočívají především ve snadnější titraci anestetika, vede k nižšímu počtu nutných intervencí anesteziologa a pomáhá předvídat čas probuzení. Algoritmus si klade za cíl především seznámit s TCI, přiblížit indikace, použití a princip fungování, provést nastavením dávkovače a řešením komplikací spojených s TCI.

2018
TCI
propofol
peroperační monitorace
peroperační bdělost
TIVA
Zveřejněno: 3.7.2018

Recenze

MUDr. Michal Otáhal, Ph.D.
vedoucí lékař urgentního příjmu, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Tento velice praktický a přehledný algoritmus ukazuje možnost vést celkovou anestezii (CA) a vyhnout se inhalačním anestetikům. Přehledně ukazuje interaktivním způsobem možnosti vedení CA jako TIVA/TCI. Popisuje a objasňuje jednotlivé modality nastavení i její praktické provedení, včetně monitorace hloubky takto vedené anestezie. Uvedený algoritmus je skvělou a poučnou pomůckou k vysvětlení vedení celkové anestezie jako TIVA/TCI, což je dozajista budoucnost vedení celkové anestezie.

Zdroje

F.SERVIN, J.B CAZALAÀ a JCLEVRON. Anesthetic agents used in TCI: Propofol, Sufentanil, Remifentanil, Alfentanil. 2° ed. Brézins (Isère): Fresenius Vial, 2009. ISBN 2952563128.

RAMOS LUENGO, A., F. ASENSIO MERINO, M.S. CASTILLA a E. ALONSO RODRIGUEZ. Comparación de la respuesta hemodinámica durante la inducción y la intubación con 2 modelos de infusión controlada por objetivo en el sitio de efecto para propofol: estudio prospectivo y aleatorizado. Revista Española de Anestesiología y Reanimación[online]. 2015, 62(9), 487-494 [cit. 2018-05-05]. DOI: 10.1016/j.redar.2014.12.003. ISSN 00349356. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0034935614003375

CORTÍNEZ, Luis I., Natalia DE LA FUENTE, Douglas J. ELEVELD, Ana OLIVEROS, Fernando CROVARI, Pablo SEPULVEDA, Mauricio IBACACHE a Sandra SOLARI. Performance of Propofol Target-Controlled Infusion Models in the Obese. Anesthesia & Analgesia[online]. 2014, 119(2), 302-310 [cit. 2018-05-05]. DOI: 10.1213/ANE.0000000000000317. ISSN 0003-2999. Dostupné z: https://insights.ovid.com/crossref?an=00000539-201408000-00014

SUN, Yun B., Yong X. LIANG, Miao N. GU a Shi D. WANG. Target-controlled infusion of propofol and anesthesia induction. Journal of Clinical Anesthesia [online]. 2012, 24(1), 75-76 [cit. 2018-05-05]. DOI: 10.1016/j.jclinane.2011.06.012. ISSN 09528180. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0952818011004089

LESLIE, Kate, Ornella CLAVISI a Joshua HARGROVE. Target-controlled infusion versus manually-controlled infusion of propofol for general anaesthesia or sedation in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews [online]. , - [cit. 2018-05-05]. DOI: 10.1002/14651858.CD006059.pub3. ISSN 14651858. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/14651858.CD006059.pub3

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy