Anestezie u TEP kyčle


Implantace totální endoprotézy kyčelního kloubu je jednou z nejčastějších operací v nemocnicích všech typů, která se provádí převážně u lidí vyššího věku a má svá specifika. Algoritmus je zaměřený na volbu a způsob anestezie. Upozorňuje na potenciálně fatální komplikaci operace při použití cementovaných náhrad, kterou je tzv. cementový syndrom (BCIS) a nabízí řešení této komplikace. V neposlední řadě se zabývá i problémem peroperačních krevních ztrát, které je potřeba kvantifikovat a následně racionálně hradit. Neoddělitelnou součástí jsou i způsoby léčby pooperační bolesti.

2018
způsoby anestezie
TEP kyčle
BCIS (cement syndrom)
racionální hemoterapie
Zveřejněno: 1.7.2018

Recenze

MUDr. Jaroslav Krch
zástupce primáře, Anesteziologicko - resuscitační oddělení, Krajská nemocnice Liberec, Liberec

Algoritmus Anestézie u TEP kyčle popisuje interaktivním způsobem možnosti volby anestézie u jedné z nejčastějších ortopedických operací. Většina pacientů u tohoto typu operace je vyššího věku s četnými komplikujícími onemocněními a algoritmus výstižně upozorňuje na relativně častou a potencionálně smrtící komplikaci tzv. cementový syndrom (BCIS - bone cement implantation syndrome) a rizika jednotlivých druhů anestézie a možných krevních ztrát. Nabízí i racionální možnosti volby pooperační analgezie. Domnívám se, že uvedený algoritmus je vhodnou a poučnou pomůckou v přípravě na atestaci z oboru AIM.

Zdroje

ALLMAN, Keith G. a WILSON, Iain H., eds. Oxford Handbook of Anaesthesia. 3. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2011. 1309 s. ISBN 9780199584048

OPPERER M., DANNINGER T., STUNDNER O., MEMTSOUDIS SG. Perioperative outcomes and type of anesthesia in hip surgical patients: An evidence based review. World Journal of Orthopedics. 2014;5(3):336-343. doi:10.5312/wjo.v5.i3.336.


SO, Denise, Clara YU a M. A. DOANE. Bone Cement Implantation Syndrome: Tutorial 351. In: World Federation of Societies of Anaesthesiologists: Anaesthesia Tutorial of The Week [online]. 2017, 18. 4. 2017, s. 6 [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: https://www.wfsahq.org/components/com_virtual_library/media/55a90aa8c686c3ce95c3e2baa72109bd-ATOTW-351-BCIS.pdf


LEJDAROVÁ, Hana. Autologní odběry z pohledu účelné hemoterapie. In: 20. ročník Colours of  Sepsis: Postkonferenční sborník [online]. Brno, 2018 [cit. 2018-05-14]. Dostupné z: http://www.akutne.cz/res/publikace/7-lejdarov-autologn-odb-y-z-pohledu-eln-hemoterapie.pdf


KELLY, J. L. Continuous Insulin Infusion: When, Where, and How? Diabetes Spectrum [online]. 2014, 27(3), 218-223 [cit. 2017-12-15]. DOI: 10.2337/diaspect.27.3.218. ISSN 1040-9165. Dostupné z: http://spectrum.diabetesjournals.org/cgi/doi/10.2337/diaspect.27.3.218

KREJČÍ, Hana. Předoperační vyšetření a perioperační péče o diabetické pacienty. Interní medicína pro praxi [online]. Solen, 2005, 2005(12), 543-546 [cit. 2018-04-12]. Dostupné z: https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2005/12/05.pdf

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy