Náhlá příhoda břišní z pohledu anesteziologa


Náhlá příhoda břišní (NPB) se řadí mezi klasické případy akutní medicíny. Vzhledem k hrozícím vážným komplikacím je ji třeba včas rozeznat a náležitě léčit. V případě chirurgické intervence je pacient ohrožen zejména aspirací žaludečního obsahu při úvodu do celkové anestezie. Náš algoritmus se zaměřuje na problematiku NPB z pohledu anesteziologa, zejména na správné provedení rychlého úvodu do anestezie (Rapid Sequence Induction- RSI, bleskový úvod, crush úvod).

2013
rychlý úvod do anestezie
crush
intubace
relaxometr
Zveřejněno: 31.5.2013

Recenze

MUDr. Štefan Kis Pisti
ARO Městská Nemocnice Ostrava

Tento algoritmus dává medikům a začínajícím anesteziologům komplexní náhled na problematiku náhlých břišních příhod, které budou v budoucnu pro velkou část z nich tzv. denním chlebem. Způsob jeho zpracování vede čtenáře od anamnézy, přes fyzikální vyšetření doplněné pomocnými vyšetřeními ke stanovení diagnózy. Dále se zabývá konkrétním provedením anestézie s ohledem na maximální bezpečnost akutního pacienta. Zvládnutí techniky rychlého úvodu do celkové anestezie a bezpečného ukončení anestezie jsou pro každého anesteziologa nevyhnutností. Závěrem se zabývá účelnou pooperační analgézií. Věřím, že po úspěšném absolvování toho algoritmu bude čtenář za čas strávený s tímto výukovým materiálem odměněn bazálním přehledem v této problematice.

Zdroje

BROWN, Calvin A. Encyclopedia of Intensive Care Medicine. 2012, 4, 1952-1954. ISBN 9783642004186

CHROBÁK, Ladislav. Propedeutika vnitřního lékařství: nové, zcela přepracované vydání doplněné testy. 2. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1309-0

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy