Ileus z pohledu chirurga


Ileus neboli neprůchodnost střevní je jedna z forem náhlých příhod břišních. Hlavní charakteristikou je zástava střevní pasáže s následným rozepětím střeva a v dalším vývoji až jeho perforací s následným zánětem pobřišnice a sepsí. V tomto algoritmu si můžete vyzkoušet jak jeden z druhů ileu diagnostikovat, a jak jej léčit. V neposlední řadě také zjistíte, na jaké komplikace se po úspěšném zvládnutí tohoto stavu zaměřit.

2017
cévní ileus
syndrom krátkého střeva
embolie a. mesenterica superior
Zveřejněno: 25.5.2017

Recenze

MUDr. Martin Man
Primář, Chirurgické oddělení, Nemocnice TGM, Hodonín, Česká republika

Akutní  uzávěr mezenteriální tepny patří k náhlé příhodě břišní s nejhorší
prognózou. Čím rychleji dojdeme ke správné diagnóze a indikujeme operační
řešení, tím výrazněji zvyšujeme šanci pacienta na přežití. Na cévní ileus
musíme myslet vždy u náhle vzniklých bolestí břicha s chudým klinickým nálezem
u pacientů se srdeční arytmií v případě embolie, či u pacientů s aterosklerózou
v případě mezenteriální trombózy. Známky peritoneálního dráždění v případě
cévního ileu jsou pak příznakem pozdním. Typické symptomy mohou být překryty i
jinými příznaky, které nás mohou svést k podezření na jiný akutní stav. V
uvedeném algoritmu pak je hezky demonstrováno, jak je důležité v případě náhlé
příhody opakovaně pacienta kontrolovat a klinicky vyšetřovat, následně
indikovat správná  vyšetření a léčbu.

 

Zdroje

PÁRAL, Jiří. Akutní mezenterální ischémie: Moderní diagnostika a léčba akutní ischemie střeva. Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3996-0.

Acute Mesenteric Ischemia [online]. Medscape, 2016 [cit. 2017-04-17]. Dostupné z: http://emedicine.medscape.com/article/189146-overview

Guidelines for management of patients with a short bowel [online]. PubMed, 2006 [cit. 2017-04-17]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2806687/

Predicting anastomotic disruption after emergent small bowel surgery. [online]. PubMed, 2006 [cit. 2017-04-17]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16717468

Analgesia in patients with acute abdominal pain. [online]. PubMed, 2011 [cit. 2017-04-17]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21249672

Acute Abdominal Pain: Manage Without Delay [online]. Medscape, 2013 [cit. 2017-04-17]. Dostupné z: http://www.medscape.com/viewarticle/808580_3

Evaluation and management of acute abdominal pain in the emergency department [online]. PubMed, 2012 [cit. 2017-04-17]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3468117/

JINDROVÁ, Barbora, Martin STŘÍTESKÝ a Jan KUNSTÝŘ. Praktické postupy v anestezii. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3626-6.

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy