MUDr. Hana Harazim, Ph.D. (roz. Suchomelová)


MUDr. Hana Harazim, Ph.D.

Koordinátor pro e-learning
Vedení portálu AKUTNĚ.CZ

Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, FN Brno

Rok ukončení studia: 2011


Algoritmy

Školitel

Aktuality

Sborníky a publikace

Výukové testy