NOVÉ interaktivní algoritmy AKUTNĚ.CZ 2024 - vol.1

Portál AKUTNĚ.CZ pro vás v roce 2024 připravuje opět spoustu nových interaktivních algoritmů. Poznejte prvních 7 z 15, které vznikaly v rámci předmětu Samostatná práce na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v akademickém roce 2023/24 a další budou následovat. Dohromady tedy se můžete těšit na výsledky práce týmu 30 lékařů a 30 studentů. Za celý tým portálu AKUTNĚ.CZ vám přejeme veselý a povedený Den dětí!

Všechny algoritmy také prošly recenzním řízením odborníkem na danou problematiku. 

Ponořte se do nových virtuálních případů z klinické praxe! Zde jsou nové interaktivní algoritmy roku 2024:

Anestezie u pacienta s ICD/KS

MUDr. Daniel Barvík, MUDr. Alžběta Pánková, Martin Nagy, Vladimír Strelecký. Ilustrace: Midjourney

Pacienti s implantovaným kardioverter-defibrilátorem (ICD) nebo pacemakerem (PM) vykazují během perioperační péče zvýšené riziko komplikací a zároveň vyžadují některé specifické postupy. Pacientů s těmito zařízeními přibývá, a proto je důležité, abychom zvyšovali povědomí o jejich potřebách.

Rozpoznání srdeční zástavy

doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D., FESAIC, Mgr. Jan Dvořáček, Barbora Horniaková, Karolína Štefková

Moderní intenzivní medicína je charakterizována tím, že ke sledování pacientů máme k dispozici řadu přístrojů, vybavených citlivými alarmy, které upozorňují na sebemenší změnu stavu nemocného. V našem scénáři si demonstrujeme několik situací, ve kterých nás přílišné spoléhání na přístrojovou monitoraci může snadno svést ke špatné diagnóze a léčbě pacienta, který se za měřenými hodnotami skrývá.

Zástava na operačním sále

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, MUDr. Tereza Kramplová, Kateřina Dostálová, Pavel Pískovský

Přestože se bezpečnost prováděných operací v posledních letech značně zvýšila, počet peroperačních zástav oběhu zůstává stabilní. To může být dáno narůstajícím množstvím zákroků i vyšším věkem pacientů.​ V následujícím algoritmu Vás jako anesteziologa k takové operaci právě volají. Dokážete situaci správně vyřešit?

Pooperační nauzea a zvracení

MUDr. Deana Slovjaková, MUDr. Petrana Relovská, Natália Vanková, Martina Lukáčiková

Pooperačná nauzea a zvracanie (PONV) patrí medzi najčastejšie komplikácie, ktoré trápia pacientov v pooperačnom období. Je dôležité vedieť identifikovať rizikové faktory (individuálne, chirurgické a anesteziologické), zhodnotiť riziko vzniku PONV a na jeho základe zvoliť adekvátny postup. Najviac používaný skórovací systém v praxi je Apfel skóre. V algoritme si prejdeme celým perioperačným obdobím, od predanestetického vyšetrenia až po prebúdzaciu izbu. Prejdeme si krok za krokom ako u dospelého pacienta vyhodnotiť riziko vzniku PONV podľa Apfel skóre a ako postupovať pri profylaxii a liečbe PONV.

SVT u dítěte

MUDr. Tereza Bönischová, MUDr. Marie Venclů, Veronika Krátká, Renáta Nevelöšová

Supraventrikulární tachykardie (SVT) představují velmi častý typ arytmií dětského věku vyžadující specifický přístup. Tento interaktivní algoritmus řešitele provede akutním managementem ukončení SVT v závislosti na urgentnosti stavu podle nejnovějších doporučených postupů. Zároveň umožňuje náhled do dlouhodobé terapie k prevenci výskytu dalších epizod SVT u dětí.
V našich multimédiích Vám povíme příběh ale z úplně jiného pohledu, protože se staráme o dětského pacienta. Chtěly jsme se vcítit do vnímání světa očima našich nejmenších, které svět nevidí černobíle, ale mnohem barevněji, živěji a se špetkou magie v kapse. Tímto Vás tedy vítáme v našem pohádkovém světě.

Anémie v pediatrii

MUDr. Kateřina Popková, MUDr. Anna Freibergerová, Alena Brančíková, Kateřina Zástěrová. Ilustrace: Kateřina Popková

Anémie je charakterizovaná sníženou koncentrací hemoglobinu v krvi. Jedná se o závažný stav, kterým dle WHO trpí až 40 % dětí do 5 let. Akutní anémie se může projevovat anemickým syndromem (únava, bledost, dušnost, ...), naopak chronická anémie často probíhá dlouhodobě bez příznaků z důvodu adaptace organismu na snížený stav hemoglobinu a hypoxie. Diagnostika anémie se opírá především o anamnézu, fyzikální vyšetření a laboratorní vyšetření krve a moči. Orientace v diferenciální diagnostice anémií a časná diagnostika mohou pomoci ke zvolení adekvátní terapie. Tento algoritmus prezentuje tři příběhy nejčastějších typů anémií v dětském věku, které vás provedou a naučí orientovat ve složité a široké diferenciální diagnostice.

Anesteziologický přístroj

MUDr. Ivo Křikava, Ph.D., MUDr. Patrik Šamaj, Anna Miarková Burdková, Ladislav Mrázek

Anesteziologický přístroj je základním vybavením anesteziologa na operačním sále. Pochopení fungování anesteziologického přístroje je pro anesteziologa esenciální dovedností, neboť mu umožní předcházet a reagovat na případné poruchy a kritické stavy. V našem algoritmu si vyzkoušíte být mladým anesteziologem, před kterým stojí obvyklé i méně obvyklé situace spojené s anesteziologickým přístrojem. 


1. 6. 2024 ...sejdeme se u algoritmů...
virtuální pacient
interaktivní algoritmus
scénář
serious game
Zpět