Anémie v pediatrii


Anémie je charakterizovaná sníženou koncentrací hemoglobinu v krvi. Jedná se o závažný stav, kterým dle WHO trpí až 40 % dětí do 5 let. Akutní anémie se může projevovat anemickým syndromem (únava, bledost, dušnost, ...), naopak chronická anémie často probíhá dlouhodobě bez příznaků z důvodu adaptace organismu na snížený stav hemoglobinu a hypoxie. Diagnostika anémie se opírá především o anamnézu, fyzikální vyšetření a laboratorní vyšetření krve a moči. Orientace v diferenciální diagnostice anémií a časná diagnostika mohou pomoci ke zvolení adekvátní terapie. Tento algoritmus prezentuje tři příběhy nejčastějších typů anémií v dětském věku, které vás provedou a naučí orientovat ve složité a široké diferenciální diagnostice.

2024
Anémie
hemoglobin
hereditární sférocytóza
Fe
B12
kyselina listová
sideropenie
feritin
transferin
Zveřejněno: 1.6.2024

Recenze

Anémie je jedno z nejčastěji se vyskytujících onemocnění. I když se v pediatrii nejvíce setkáváme s anémii sideropenickou, nelze opominout ani ostatní typy anémií. K častěji se vyskytujícím patří zejména anémie chronických chorob, vrozené hemolytické anémie nebo autoimunitní hemolytické anémie. Interaktivní algoritmus přehledně popisuje racionální vyšetřovací postup, diferenciální diagnostiku anémií dětského věku i standardní terapeutické postupy.

Zdroje

SMÍŠEK, Petr. Diferenciální diagnostika anémie v dětském věku. Pediatrie pro praxi. 2014, 2014(6), 330-333.

LUKÁŠOVÁ, Marie, Jana PROCHÁZKOVÁ a Antonín HLUŠÍ. Autoimunitní hemolytická anémie – diagnostika a léčba, včetně transfuze erytrocytů. Transfuze a hematologie dnes. 2017, 2017(1), 41-51.

GALLAGHER, Patrick. Anemia in the pediatric patient. Blood. 2022, roč. 2022, č. 6, s. 571-593.

HRDLIČKA, Luděk, Pavel KOHOUT, Martin LIBERDA, Michal KONEČNÝ a Martin LUKÁŠ. Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu anémie u IBD. Gastroenterologie a hepatologie. 2012, 2012(4), 280-285.

WANG, Mary. Iron Deficiency and Other Types of Anemia in Infants and Children. American Family Physician. 2016, 2016(4), 270-278.

Výukové cíle

1. Řešitel se orientuje v základní morfologické, molekulárně-genetické a patofyziologické klasifikaci anémií.
2. Řešitel rozumí základnímu algoritmu diagnostiky anémií a na základě klinického obrazu pacienta a výsledků vyšetření včetně laboratorních výsledků umí správně určit typ anémie.
3. Řešitel zná terapeutický postup u jednotlivých typů anémií.

Klíčové body

1. Anémie je charakterizovaná sníženou koncentrací hemoglobinu v krvi pod dolní hranici fyziologických hodnot pro příslušný věk a pohlaví dítěte.
2. Mezi obecné příčiny anémie patří zvýšené ztráty erytrocytů (posthemoragické), zvýšený rozpad erytrocytů (hemolytické) a porucha tvorby erytrocytů (nedostatek vitaminu B12,…).
3. Anemický syndrom je soubor příznaků, který zahrnuje bledost, únavu, zimomřivost, bolest hlavy, palpitaci či dušnost.
4. Terapie anémie se odvíjí od její příčiny, zahrnuje substituci Fe, B12, kyseliny listové až podání krevní transfuze v indikovaných případech.

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy