Život ohrožující krvácení - 2018


Život ohrožující krvácení (ŽOK) lze definovat z mnoha pohledů: podle velikosti krevní ztráty, podle přítomnosti klinických a laboratorních známek tkáňové hypoperfúze nebo známek poruchy orgánových funkcí. Někdy krvácení není spojeno s velkou krevní ztrátou, ale ohrožuje život lokalizací krvácení do oblastí důležitých pro udržení životních funkcí (např. do CNS). V našem algoritmu se zabýváme krvácením z jícnových varixů, které jsou častou komplikací jaterní cirhózy. Cílem tohoto algoritmu je ukázat správný postup a řešení život ohrožujícího krvácení. 

2018
Hemoragie
jícnové varixy
hypovolemie
Zveřejněno: 3.7.2018

Recenze

MUDr. Ivana Zýková
zástupkyně primáře ARO pro lůžkové oddělení, Krajská nemocnice Liberec, Liberec

Krvácení z jícnových varixů patří coby život ohrožující k nejzávažnějším komplikacím portální hypertenze. Algoritmus vycházející ze současných doporučených postupů provádí řešitele přednemocniční a následně nemocniční léčbou. Je třeba klást důraz na zajištění životních funkcí, volumexpanzi a hemosubstituci a korekci koagulačních parametrů, kde nám svou dostupností rychlého výsledku mohou pomoci viskoelastické metody, a samozřejmě na zástavu krvácení jako takového. 

Zdroje

FEJFAR, T., et al. Léčba krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze–aktualizace doporučených postupů ČHS ČLS JEP. Gastroent Hepatol, 2017, 71.2: 105-116.

KOZEK-LANGENECKER, Sibylle A., et al. Management of severe perioperative bleeding: guidelines from the European Society of Anaesthesiology: First update 2016. European Journal of Anaesthesiology (EJA), 2017, 34.6: 332-395.

ČEŠKA, Richard, et al. Interna. Stanislav Juhaňák-Triton, 2015. ISBN 978-80-7387-895-5.

ČERNÝ, Vladimír; MATĚJOVIČ, Martin; DOSTÁL, Pavel. Vybrané doporučené postupy v intenzivní medicíně. Maxdorf, 2009. ISBN 978-80-7345-183-7.

ŠEVČÍK, Pavel, et al. Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2014. 1195 s. ISBN 978-80-7492-066-0.

Další verze algoritmu

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

Jícnové varixy

Algoritmy