Život ohrožující krvácení - 2014


Život ohrožující krvácení (ŽOK) lze definovat z mnoha pohledů: podle velikosti krevní ztráty - ztráta objemu krve v průběhu 24 hodin (u dospělého člověka cca 10 transfúzních jednotek ery) nebo ztráta 50% objemu krve během tří hodin nebo pokračující krevní ztráta přesahující objem 150 ml/min; podle přítomnosti klinických a laboratorních známek tkáňové hypoperfúze nebo známek poruchy orgánových funkcí. Někdy krvácení není spojeno s velkou krevní ztrátou, ale ohrožuje život lokalizací krvácení do oblastí důležitých pro udržení životních funkcí (např. do CNS).

2014
jícnové varixy
hemoterapie
hemoragický šok
Zveřejněno: 26.6.2014

Recenze

MUDr. Petr Prášil
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Krvácení do horního GIT patří k možným příčinám vzniku život ohrožujícího krvácení (ŽOK). Algortimus, zaměřený na terapii ŽOK u pacienta s krvácením z horního GIT u portální hypertenze, komplexně popisuje přednemocniční a následně i nemocniční postup léčby těžkého krvácení z horního GIT. Algoritmus vychází z Doporučeného postupu pro diagnostiku a léčbu krvácení do GIT při portální hypertenzi České hepatologické společnosti a také z guidelines terapie ŽOK European Society of Anaesthesiology. Základním cílem péče o pacienta s krvácením z GIT, a vlastně o každého pacienta s ŽOK, je zajištění životních funkcí, zástava krvácení a dostatečná substituce krevní ztráty, což je v daném algoritmu náležitě popsáno.

Zdroje

KASAL, Eduard. Život ohrožující krvácení. Anesteziologie & intenzivní medicína. 2005, 16(6), 279. ISSN 1214-2158.

PENKA, Miroslav, Igor PENKA a Jaromír GUMULEC. Krvácení. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-0689-4.

Další verze algoritmu

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy