Traumatické život ohrozujúce krvácanie


Pri úrazoch sa môže rozvíjať život ohrozujúce krvácanie bez zjavných vonkajších známok, ktoré by na to upozornili. Náš algoritmus je založený na podklade skutočnej kazuistiky, kde bol pacient účastníkom vážnej dopravnej nehody.

2016
TRIAGE
hemokoagulopatie
ROTEM
trauma
Zveřejněno: 27.4.2016

Recenze

doc. MUDr. Jaromír Kočí, Ph.D.
Vedoucí lékař oddělení urgentní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Česká republika

Závažné krvácení je jednou ze základních příčin preventabilního úmrtí úrazových pacientů. Základním kamenem úspěšného managementu těchto pacientů je dodržování ABCde přístupu na místě úrazu a dále Triage, tedy rozhodnutí o správném směřování pacienta. V časné nemocniční fázi je pro pacienty prioritní postupovat opět dle ABCDE postupu se základními paraklinickými vyšetřeními. Pokud je pacient stabilní, má i při prokázaném dutinovém krvácení své místo CT vyšetření, které dokáže přesně diagnostikovat i poranění retroperitonea (základní limitace ultrazvukového vyšetření břicha). Vyšetření stavu koagulace viskoelastickými metodami (TEG, ROTEM) je ukázka moderního přístupu k úrazovým pacientům. Jejich výhoda spočívá v možnosti cílené terapie pacientů. Pokud je však pacient hemodynamicky nestabilní, nadále je jasnou prioritou dle evedence based medicine nastartovat a podat masivní transfúzní protokol, tedy podání erytrocytů plasmy a trombocytů v poměru 1 : 1 : 1.

Zdroje

Doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc. Život ohrožující krvácení [online]. Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Plzeň, Anesteziologicko-resuscitační klinika, 2012 [cit. 2015-12-02]. Dostupné z: http://zdravi.euro.cz/…/po…/zivot-ohrozujici-krvaceni-464722

Život ohrožující krvácení. Anesteziologie a urgentní medicína [online]. 2013 [cit. 2015-12-02]. Dostupné z: http://ans.arim.cz/postupy/zivot-ohrozujici-krvaceni/
ROTEM® parameters [online]. [cit. 2015-12-10]. Dostupné z:http://www.haemoview.com.au/…/25498232/the_5_rotem_tests.pdf

Trauma Guideline Manual [online]. Upstate University Hospital, 2013 [cit. 2015-12-01]. Dostupné z: http://www.upstate.edu/…/healthcare/trauma/trauma_guideline…

Robert Reardon, M.D. Ultrasound in Trauma - The FAST Exam: Focused Assessment with Sonography in Trauma [online]. 2008 [cit. 2015-11-27]. Dostupné z:http://www.sonoguide.com/FAST.html
 

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

Krvácení

Algoritmy