Dopravní nehoda


Technická první pomoc je nedílnou součástí přednemocniční péče. A co vy, víte jak postupovat při dopravní nehodě?

2011
zabezpečení místa nehody
první kontakt
komunikace s dispečinkem
postup záchrany
Zveřejněno: 21.12.2011

Recenze

MUDr. Jaromír Prokop
Vedoucí lékař ZZS Žamberk

Test je zajisté dobrou pomůckou k vytváření schemat, dle kterých lze postupovat při poskytování první pomoci i přednemocniční péče při dopravních nehodách. Přestože nemůže dát přesný návod, jak postupovat (vzhledem k různorodosti příčin, lokálních podmínek, možných traumat postižených, atd...), popisuje vcelku věrně vzniklou situaci a dobře vede testovaného základními postupy, včetně zabezpečení místa nehody, základních diagnostických i terapeutických úkonů včetně komunikace s dispečinkem záchranné služby. Zvolený postup je v reálu správný, i když lze diskutovat o určitých jednotlivých úkonech, jako například  „fixace zápěstí bundou“, protože lze zvolit i jiný,  také správný terapeutický postup, ať již s možností použití jiných pomůcek, které mohou být k dispozici, či jiných adekvátních postupů. Jedná se ale o méně významné záležitosti, které nezasahují do celkově správné struktury poskytování první pomoci v dané situaci.  Naopak test správně poukazuje na některé vcelku obecně zažité nevhodné reakce některých účastníků dopravních nehod, ať již laiků či zdravotníků.

11.11.2011

Zdroje

DRÁBOVÁ, Magdalena. Dopravní nehoda jako traumatická událost a potřeba pomoci. Prevence úrazů, otrav a násilí. 2005, 1(2), 91-95. ISSN 1801-0261. Dostupné také z: http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/prevence-urazu-otrav-a-nasili/

HIRT, Miroslav. Dopravní nehody v soudním lékařství a soudním inženýrství. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4308-0.

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

První pomoc

Algoritmy