Úraz elektrickým proudem


Poranění elektrickým proudem často může ohrozit člověka na životě. Chceme zde tedy demonstrovat, jak postupovat, pokud budete takového úrazu svědky. 

2012
poruchy srdečního rytmu
asystolie
fibrilace komor
popáleniny
Zveřejněno: 22.12.2012

Recenze

MUDr. Ivo Křikava, Ph.D.
Zakladatel portálu AKUTNĚ.CZ Primář, Oddělení léčby bolesti, Fakultní nemocnice Brno, Brno

Prezentovaný algoritmus je stručný, přehledný a srozumitelným způsobem pokrývá problematiku první pomoci u úrazu elektrickým proudem. Zohledňuje aspekt bezpečnosti zachránce a samozřejmě zmiňuje základní resuscitaci, čímž vytváří návaznost k dalšímu algoritmu kardioplumonální resuscitace. Dále se pak algoritmus věnuje problematice popálenin a jejich prvotnímu ošetření.
V případě dalšího doplnění algoritmu by bylo možné zmínit problematiku následného sledování a případné léčby arytmií. Další návaznost by bylo možné vytvořit algoritmem o první pomoci při ošetření zlomenin.
Algoritmus poranění elektrickým proudem výborně doplňuje paletu již zpracovaných postupů.

Zdroje

KÖNIGOVÁ, Radana a Josef BLÁHA. Komplexní léčba popáleninového traumatu. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1670-4

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

Elektrický proud

Algoritmy