Akutní koronární syndrom - 2018


Akutní koronární syndrom (AKS) je jednou z nejčastějších příčin úmrtí v naší populaci. Za jeho vznikem stojí běžné rizikové faktory jako špatné stravovací návyky, obezita, hypertenze, diabetes mellitus a kouření. Cílem tohoto algoritmu je přiblížení diagnostiky AKS a rozlišení infarktu myokardu s elevacemi a bez elevací ST intervalu, což je nezbytné pro správnou volbu léčby.

2018
AKS
STEMI
NSTEMI
infarkt myokardu
Zveřejněno: 1.6.2018

Recenze

MUDr. Jan Přeček, Ph.D.
lékař, oddělení kardiologie I. interní kliniky, Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc

Výukový algoritmus "Akutní koronární syndrom" prezentuje případ pacienta s bolestmi na hrudi od prvního kontaktu v ordinaci praktického lékaře, přes řešení akutního koronárního syndromu v kardiocentru až po doporučení pro dlouhodobou léčbu. Jsou uvedeny varianty pro akutní koronární syndrom s elevacemi ST segmentu na EKG i pro akutní koronární syndrom bez elevací ST segmentu na EKG. Zmíněny jsou také některé časté komplikace, které mohou u pacientů s akutním koronárním syndromem nastat. Detailně jsou uvedeny léčebné postupy a také nejčastější chyby.
 
V případě bolestí na hrudi je nutná precizní diferenciální diagnostika podle rizikového profilu nemocného. U pacientů s podezřením na akutní koronární syndrom pak komplexní farmakoterapie, rychlé směřování k intervenční léčbě a důsledná monitorace pro hrozící komplikace.

Zdroje

WIDIMSKÝ, Petr, Petr KALA a Richard ROKYTA. Summary of the 2012 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevations. Prepared by the Czech Society of Cardiology*. Cor et Vasa [online]. 2012, 54(5), e273-e289 [cit. 2018-04-08]. DOI: 10.1016/j.crvasa.2012.09.001. ISSN 00108650. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0010865012000999

WIDIMSKÝ, Petr, Richard ROKYTA a Ota HLINOMAZ. Summary of the 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. Prepared by the Czech Society of Cardiology. Cor et Vasa [online]. 2016, 58(1), e4-e28 [cit. 2018-04-08]. DOI: 10.1016/j.crvasa.2016.01.003. ISSN 00108650. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0010865016000059

IBANEZ, Borja, Stefan JAMES, Stefan AGEWALL, et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. European Heart Journal [online]. 2018, 39(2), 119-177 [cit. 2018-04-08]. DOI: 10.1093/eurheartj/ehx393. ISSN 0195-668X. Dostupné z: https://academic.oup.com/eurheartj/article/39/2/119/4095042

CHALOUPKA, Václav. Rehabilitace nemocných po infarktu myokardu. Medicína pro praxi [online]. 2004, 1(2), e65-e68 [cit. 2018-04-08]. ISSN 1803-5310. Dostupné z: https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2004/02/03.pdf

JANOTA, Tomáš. Farmakoterapie akutního srdečního selhání-současnost a budoucnost. Intervenční a akutní kardiologie [online]. 2010, 9(5), e258-e263 [cit. 2018-04-08]. ISSN 1803-5302. Dostupné z: https://www.iakardiologie.cz/pdfs/kar/2010/05/06.pdf 

ZEMÁNEK, David, Tomáš KOVÁRNÍK. Management akutních koronárních syndromů v roce 2016. Postgraduální medicína [online]. 2016, 17(2), e37-e44 [cit. 2018-04-08]. ISSN 1212-4184. Dostupné z: https://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/management-akutnich-koronarnich-syndromu-v-roce-2016-482353

 

 

 

Další verze algoritmu

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy