Plicní embolie I


Plicní embolie je život ohrožující onemocnění, při kterém dochází k náhlé obstrukci plicnice nebo některé z jejích větví, především krevní sraženinou. Krevní sraženina neboli trombus vzniká nejčastěji v hlubokém žilním systému dolních končetin nebo žil pánevních. Proces embolizace je pak vlastní uvolnění trombu z místa svého vzniku do plicního řečiště. Velké procento pacientů jsou tímto onemocněním postiženo a velmi často není tento stav správně rozpoznán. Je důležité jej umět diagnostikovat a léčit.

2014
plicní embolie
D-dimery
polycytemia vera
venepunkce
antikoagulační léčba
Zveřejněno: 13.9.2014

Recenze

MUDr. Lenka Šmardová
Vedoucí lékař, Interní hematonkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Plicní embolie představuje jedno z nejčastějších kardiovaskulárních onemocnění, které bývá obvykle následkem náhlé trombembolické obstrukce části plicního cévního řečiště. Její incidence v České Republice se předpokládá cca 10 000 ročně a neléčená vykazuje významnou mortalitu (kolem 30%).
Uvedený algoritmus diagnostiky a léčby plicní embolie představuje praktické vodítko pro lékaře zejména interních oborů. Zcela na místě je do kazuistiky zakomponovaná i problematika kauzální příčiny plicní embolie, upozorňující na nutnost vyšetření laboratorních a klinických rizikových faktorů tohoto onemocnění.

 

Zdroje

CHROBÁK, Ladislav. Propedeutika vnitřního lékařství: nové, zcela přepracované vydání doplněné testy. 2. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1309-0

ROKYTA, Richard, Martin HUTYRA a Pavel JANSA. 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism. Summary document prepared by the Czech Society of Cardiology. Cor et Vasa [online]. 2015, 57(4), e275-e296 [cit. 2018-04-03]. DOI:10.1016/j.crvasa.2015.05.009. ISSN 00108650

Další verze algoritmu

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy