Plicní edém


Plicní edém je nahromadění kapaliny v plicích. Vede k poruše výměny plynů a může způsobit respirační selhání. Je způsobován poruchou srdce, která brání náležitému odčerpávání kapaliny z plicního oběhu nebo přímým poškozením plicního parenchymu. Léčba závisí na příčině, je zaměřena na odstranění této příčiny a na maximalizaci respirační funkce. Musí být včasná a intenzivní. Algoritmus nás provádí situací od zajištění v přednemocniční fázi až po odbornou terapii na specializovaném pracovišti.

2014
plicní edém
akutní srdeční selhání
BNP
ECHO
dilatační kardiomyopatie
Zveřejněno: 26.8.2014

Recenze

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Přednosta Interní kardiologické kliniky, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Plicní edém je klinická jednotka, která může mít rozdílné příčiny. Algoritmus diagnostiky a léčby musí vycházet ze snahy co nejlépe a nejrychleji příčinu diagnostikovat a cíleně léčit. Předložený algoritmus se věnuje přednenomocniční i nemocniční péči a je instruktivní pro studenty i mladé lékaře. Uvedená kazusitika je jednoduchá, stručná a výstižně popisuje základní postupy u plicního edému neischemické etiologie.

Zdroje

SKALICKÁ, Hana a Jan BĚLOHLÁVEK. Nekardiální plicní edém, syndrom akutní dechové tísně. Časopis lékařů českých. 2015, 154(6), 273-279. ISSN 0008-7335. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/casopis-lekaru-ceskych-clanek/nekardialni-plicni-edem-syndrom-akutni-dechove-tisne-57039

ŠEDÝ, Jiří. Neurogenní plicní edém. Časopis lékařů českých. 2011, 150(3), 147-155. ISSN 0008-7335. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/casopis-lekaru-ceskych-clanek?id=34661

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy