Kardiostimulace


Poruchy srdečního rytmu (také arytmie či dysrytmie) jsou jedny z nejčastějších srdečních onemocnění. Hlavní příčinou arytmií je porucha tvorby vzruchu a následně jeho vedení myokardem. Obecně můžeme říci, že podkladem vzniku srdečních arytmií je přítomnost tzv. arytmogenního substrátu, kterým může být například jizva po infarktu myokardu, ektopické zdroje srdeční automacie či degenerativní změny myokardu. Arytmie můžeme dělit podle srdeční frekvence na dvě základní skupiny, a to na tachykardie a bradykardie.
Algoritmus Kardiostimulace poskytuje náhled do problematiky řešení akutních změn srdečního rytmu, včetně možného perioperačního managementu srdeční bradykardie, která přechází v asystolii.

2017
kardiostimulace
sick sinus syndrome
bradykardie
Zveřejněno: 25.5.2017

Recenze

MUDr. Martin Tesák
Primář interního oddělení Nemocnice Třebíč, Třebíč, Česká Republika

Interaktivní algoritmus velmi věrně popisuje reálnou a nijak výjimečnou situaci, do které se může dostat anesteziolog na operačním sále. Bradykardické poruchy rytmu jsou vždy mimořádně kritické stran správného rozhodnutí lékaře, jejich etiologie úzce souvisí s prognózou nemocného a dalším postupem. Prostá vagová reakce vyžaduje zcela odlišný přístup než například bradykardie navozená hypoxií či primární porucha srdečního rytmu. Namodelování situace na operačním sále s využitím realistických údajů z monitoru a pomocných vyšetření umožní studujícímu lékaři, aby si sám při řešení algoritmu vytvořil diferenciálně diagnostickou rozvahu a zvolil správný postup. Výsledkem je dobře ukotvená paměťová stopa s pohotovou výbavností v kritické situaci. Víc si ani od samostudia nikdo nemůžeme přát. Pozitivní dopad pro pacienty je jednoznačný. Velkou předností tohoto interaktivního algoritmu je jeho komplexnost. Nepostihuje pouze postup na operačním sále, ale nastiňuje i následnou formu léčby modelové poruchy rytmu a seznamuje názorně formou interaktivních obrázků a videa i s jejím EKG obrazem a technikou dílčích výkonů (úvod do anestézie, podoba dočasné transvenózní stimulace).

Zdroje

NOLAN, Jerry P., Jasmeet SOAR, David A. ZIDEMAN, Dominique BIARENT, Leo L. BOSSAERT, Charles DEAKIN, Rudolph W. KOSTER, Jonathan WYLLIE, Bernd BÖTTIGER a ERC GUIDELINES WRITING GROUP. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 Section 1. Executive summary. Resuscitation [online]. 2010, 81(10), 1219–1276. ISSN 1873-1570. Dostupné z: doi:10.1016/j.resuscitation.2010.08.021

ČEŠKA, Richard, ŠTULC, Tomáš, Vladimír TESAŘ a Milan LUKÁŠ, ed. Interna. 2., aktualizované vydání. V Praze: Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. ISBN 978-80-7387-885-6.

JORDAN, J. L., I. YAMAGUCHI a W. J. MANDEL. Studies on the mechanism of sinus node dysfunction in the sick sinus syndrome. Circulation. 1978, 57(2), 217–223. ISSN 0009-7322.

ŠEVČÍK, Pavel a Martin MATĚJOVIČ, ed. Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, c2014. ISBN 978-80-7492-066-0.

Atropine - FDA prescribing information, side effects and uses. Drugs.com [online]. [vid. 2017-04-17]. Dostupné z: https://www.drugs.com/pro/atropine.html

Adrenalin Injection - FDA prescribing information, side effects and uses. Drugs.com [online]. [vid. 2017-04-17]. Dostupné z: https://www.drugs.com/pro/adrenalin-injection.html

TOPRAK, V., A. YENTUR a M. SAKARYA. Anaesthetic management of severe bradycardia during general anaesthesia using temporary cardiac pacing. British Journal of Anaesthesia. 2002, 89(4), 655–657. ISSN 0007-0912.

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy