Invazivní zajištění kriticky nemocného pacienta – centrální žilní katétr


2011
centrální žilní katetr
volba žíly
postup katetrizace
lokální anestezie
Seldingeruv vodič
Zveřejněno: 20.12.2011

Recenze

Zdroje

KRATOCHVÍL, Jaroslav a Jiří CHARVÁT. Dlouhodobé cévní vstupy v urgentní medicíně. Urgentní medicína. 2009, 12(1), 12-13. ISSN 1212-1924

Další verze algoritmu

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy