Advanced Life Support u dospělých


Srdeční zástava je jednou z častých život ohrožujících situací, které může čelit každý z nás v běžném životě zejména pak zdravotníci v nemocničním prostředí. Náš algoritmus popisuje stručně a přehledně základní život zachraňující úkony u nemocniční zástavy srdce a postup zajištění pacienta resuscitačním týmem.

 

2013
KPR
adrenalin
defibrilace
Zveřejněno: 26.2.2013

Recenze

MUDr. Martin Doleček, Ph.D.
Primář Oddělení urgentního příjmu, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Předložený algoritmus ALS u dospělého znázorňuje typickou situaci náhlé zástavy oběhu u dospělého. V tomto případě dokonce modifikovanou tím, že ke kolapsu došlo v nemocnici a musel být aktivován MET (Medical Emergency Team). Tento algortimus KPR je naprostým základem znalostí u každého profesionálního zachránce, nicméně je více než v hodné, aby s ním byla obeznámena velmi podrobně i širší zdravotnická veřejnost.

Zdroje

TRUHLÁŘ, Anatolij, Eduard KASAL a Vladimír ČERNÝ. Výběr z doporučených postupů pro rozšířenou neodkladnou resuscitaci. Urgentní medicína. 2011, 14(2), 32-36. ISSN 1212-1924

KLEMENTA, Bronislav. Resuscitace ve světle nových guidelines. Olomouc: Solen, 2011. ISBN 978-80-87327-79-1

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy