Basic Life Support u uvízlého tělesa v dýchacích cestách


Algoritmus se zaměřuje na jedno z témat laické první pomoci (Basic Life Support, BLS) u pacienta přímo ohroženého na životě.  Jeho zvládnutí může být užitečné jak laikovi, tak člověku v situacích akutních stavů již zběhlému. Algoritmus vznikl v souladu s aktuálními guidelines Evropské rady pro resuscitaci platnými od roku 2010.

2011
BLS
dušení
obstrukce DC
Heimlichův manévr
Zveřejněno: 20.12.2011

Recenze

MUDr. Martin Doleček, Ph.D.
Primář Oddělení urgentního příjmu, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Uvedený scénář popisuje velmi přehledně jednotlivé kroky algoritmu FBAO (Foreign-body airway obstruction) a to se zaměřením na závažnou (úplnou) obstrukci dýchacích cest. Zaobírá se jednotlivými klíčovými okamžiky při poskytovaní BLS (Basic Life Support). Vzhledem k tomu, že popisovaná situace má ze své podstaty velmi dramatický průběh a klade obrovský nápor na psychiku zachránce, musí být zachránce velmi dobře vycvičen pro poskytování pomoci a jednat v podstatě automaticky. Předkládané zpracování algoritmu je pro účel výcviku více než vhodný díky svému kvalitnímu zpracování a zaměření na nejdůležitější body při poskytování laické pomoci u postiženého s úplnou obstrukcí dýchacích cest cizím tělesem.

Zdroje

BARTOŇKOVÁ, Klára. Aspirovaná cizí tělesa u dětí. Československá pediatrie. 2008, 63(1), 19-23. ISSN 0069-2328.

POLÁK, Martin. Urgentní příjem: nejčastější znaky, příznaky a nemoci na oddělení urgentního příjmu. Druhé, přepracované a doplněné vydání. Praha: Mladá fronta, 2016. Edice postgraduální medicíny. ISBN 9788020439390.

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy