Basic Life Support u dítěte


Akutní stavy u dětí přinášejí k již přítomnému stresu z akutní situace navíc emocionální složku pomoci dítěti. Pojďte si v klidu domova vyzkoušet možný reálný scénář pomoci dítěti, který je popsán v aktuálních doporučeních Evropské rady pro resuscitaci.

2011
BLS u dítěte
gasping
KPR u dítěte
Zveřejněno: 20.12.2011

Recenze

MUDr. Martin Doleček, Ph.D.
Primář Oddělení urgentního příjmu, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Předložený algoritmus BLS u dětí zachycuje jednu z nejčastějších příčin vedoucí k zástavě oběhu u dětí a to Obstrukce dýchacích cest cizím tělesem (FBAO - Foreign Body Airway Obstruction), zde se jedná konkrétně o úplnou obstrukci dýchacích cest. Prezentovaný algoritmus vychází z doporučení ERC z roku 2010 pro KPR u dětí. To, co považuji na tomto algoritmu za velmi přínosné je, že kromě samotného postupu se zaměřuje na klíčové rozhodovací okamžiky. Dále velmi oceňuji, že i v případě nesprávné odpovědi se student dozví hodně přínosných informací, které jsou obsaženy ve zdůvodnění.

Zdroje

LIŠKA, Karel. Resuscitace novorozence. Neonatologické listy. 2013, 19(1), 3-8. ISSN 1211-1600.

MIXA, Vladimír. Urgentní dovednosti v dětském lékařství. Pediatrie pro praxi. 2007, 8(5), 307-310. ISSN 1213-0494.

MIXA, Vladimír, Pavel HEINIGE a Václav VOBRUBA, ed. Dětská přednemocniční a urgentní péče. Praha: Mladá fronta, 2017. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-4643-5.

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy