Tonsilektomie u dětí


Tonsilektomie a adenektomie jsou jedny z nejčastějších chirurgických  zákroků v dětském věku. Tonsilektomie znamená chirurgické odstranění tonzil, uložených párově na laterálních stěnách oropharyngu. Tato imunokompetentní tkáň je v první linii obrany proti požitým nebo vdechnutým patogenům.  Zvětšení nebo zanícení tonsil může vyžadovat jejich chirurgické odstranění. Indikace tonsilektomie zahrnují opakující se faryngotonsilitidy, chronickou a hemoragickou tonsilitidu, peritonsilární absces, streptokokovou infekci, polykací potíže, zápach z úst nebo podezření na maligní onemocnění.

2016
bronchospasmus
děti
tonzilektomie
Zveřejněno: 18.4.2016

Recenze

doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA
Přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče 2. LF UK a FN Motol, Praha, Česká republika

Výukový algoritmus velmi přesně popisuje reálnou klinickou situaci, se kterou je dětský anesteziolog konfrontován opakovaně. Realisticky simuluje typické situace a stavy, které provázejí relativně častou diagnózu, která bývá často bagatelizována, avšak, která přináší řadu závažných rizik i pro zkušeného anesteziologa. Zcela v souladu s moderními trendy současné akutní a intenzivní medicíny zdůrazňuje především bezpečnost postupu bez zbytečných omezení pro pacienta. Správně zohledňuje celý proces od přijetí pacienta do nemocnice, přes zhodnocení jeho aktuálního zdravotního stavu, přes efektivní premedikaci, vlastní podání anestezie a zajištění dýchacích cest, přes vigilizaci až po bezpečnou pooperační péči. Rozhodovací algoritmus je logický, věnuje adekvátní prostor všem součástem výkonu. Jeho součástí je také stručné a jasné vysvětlení, proč je správný ten či onen konkrétní postup. Uvedený modelový příklad je kopií reálné situace, kterou musí správně zvládnout každý lékař věnující se dětské anestezii a intenzivní medicíně. Procvičení si správného postupu je nejlepší přípravou na skutečnou situaci. Na rozdíl od výukového algoritmu se totiž v reálném životě většinou nedá „vrátit o krok zpět“.

Zdroje

LARSEN, Reinhard. Anestezie. Vyd. 2. české. Překlad Jarmila Drábková. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0476-5

KASAL, Eduard. Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzivní péče pro lékařské fakulty. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0556-2

[EDITED BY] PAUL G. BARASH .. [ET AL.]. Handbook of clinical anesthesia. 7th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins/Wolters Kluwer, 2013. ISBN 9781451176155

MOTOYAMA, Etsuro K a Peter DAVIS. Smith's anesthesia for infants and children. 7th ed. Philadelphia, Pa.: Mosby, 2006. ISBN 0323026478

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

Tonzilektomie

Algoritmy