doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA


doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA

Přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče 2. LF UK a FN Motol, Praha, Česká republika