Postkonferenční sborník přednášek ze VII. konference AKUTNĚ.CZ

Přinášíme Vám postkonferenční sborník přednášek ze VII. konference AKUTNĚ.CZ. Naleznete zde všechny přednášky z hlavní i všech paralelních sekcí ve formátu pdf a také jako videopřenos.  

VII. konference AKUTNĚ.CZ - hlavní sekce

Slavnostní zahájení

(vytvořeno: 26.11.2015, poslední úpravy: 22.4.2021)

Může anesteziolog reálně ovlivnit výsledek operace?

(vytvořeno: 22.11.2015, poslední úpravy: 30.6.2016)
Cvachovec Karel Praha

Vliv volby typu anestézie na prognózu onkologicky nemocných - up to date

(vytvořeno: 22.11.2015, poslední úpravy: 30.6.2016)
Mach Dušan Nové Město na Moravě

Novinky v KPR podle guidelines 2015

(vytvořeno: 22.11.2015, poslední úpravy: 30.6.2016)
Škulec Roman Ústí nad Labem

Tekutinová resuscitace během septického šoku - druhá strana mince

(vytvořeno: 22.11.2015, poslední úpravy: 30.6.2016)
Kula Roman Ostrava

Fyziologický transfuzní trigger

(vytvořeno: 22.11.2015, poslední úpravy: 30.6.2016)
Frelich Michal Ostrava

Volba objemové náhrady - je něco nového?

(vytvořeno: 22.11.2015, poslední úpravy: 30.6.2016)
Sas Igor Brno

Změna paradigmat v oboru anesteziologie a intenzivní medicína

(vytvořeno: 22.11.2015, poslední úpravy: 30.6.2016)
Horáček Michal Praha

Změny paradigmat v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína

(vytvořeno: 26.11.2015, poslední úpravy: 22.4.2021)
Horáček Michal Praha

Moderní postupy v anesteziologii a IM

(vytvořeno: 22.11.2015, poslední úpravy: 30.6.2016)
Vymazal Tomáš Praha

Target temperature management - jak a čím pacienta chladit?

(vytvořeno: 22.11.2015, poslední úpravy: 30.9.2017)
Stibor Bronislav Baden bei Wien, Rakousko

Chyby a omyly v léčbě bolesti

(vytvořeno: 22.11.2015, poslední úpravy: 30.6.2016)
Gabrhelík Tomáš Zlín

Zajištění dýchacích cest během KPR- historie a součastnost

(vytvořeno: 22.11.2015, poslední úpravy: 30.6.2016)
Klementová Olga Olomouc

Zajištění dýchacích cest během KPR - historie a současnost

(vytvořeno: 26.11.2015, poslední úpravy: 22.4.2021)
Klementová Olga Olomouc

Delirium v prostředí intenzivní medicíny – možnosti farmakologické léčby

(vytvořeno: 22.11.2015, poslední úpravy: 13.12.2015)
Ševčík Pavel, Káňová Marcela Ostrava

Slavnostní zakončení

(vytvořeno: 26.11.2015, poslední úpravy: 22.4.2021)

VII. konference AKUTNĚ.CZ - paralelní sekce

Perioperačný teplotný management u detí a riziká hypotermie

(vytvořeno: 22.11.2015, poslední úpravy: 30.6.2016)
Kőppl Jozef Bratislava

Akutní stavy v dětské onkologii

(vytvořeno: 22.11.2015, poslední úpravy: 30.6.2016)
Štěrba Jaroslav Brno

Maligní hypertermie up to date

(vytvořeno: 22.11.2015, poslední úpravy: 30.6.2016)
Štěpánková Dagmar Brno

Kontroverze obtížného zajištění dýchacích cest u dětí

(vytvořeno: 22.11.2015, poslední úpravy: 30.6.2016)
Klučka Jozef Brno

Dětský pacient na misi Traumatýmu ČR v Nepálu 2015

(vytvořeno: 22.11.2015, poslední úpravy: 30.6.2016)
Květoňová Alena Brno
Otáhal Michal Praha

Predikce obtížného zajištění dýchacích cest, možnosti a algoritmy

(vytvořeno: 22.11.2015, poslední úpravy: 30.6.2016)
Dadák Lukáš Brno

Když to nejde jinak - fibrooptická intubace

(vytvořeno: 22.11.2015, poslední úpravy: 30.6.2016)
Herda Pavel Praha

Supraglotické zajištění dýchacích cest – laryngeální maska

(vytvořeno: 22.11.2015, poslední úpravy: 30.6.2016)
Pelikán Karel Rakousko

Supraglotické zajištění dýchacích cest - laryngeální maska

(vytvořeno: 26.11.2015, poslední úpravy: 22.4.2021)
Pelikán Karel Rakousko

Infraglotické zajištění dýchacích cest - koniotomie, BACT

(vytvořeno: 22.11.2015, poslední úpravy: 30.6.2016)
Otáhal Michal Praha

Infraglotické zajištění dýchacích cest - koniotomie, BACT

(vytvořeno: 26.11.2015, poslední úpravy: 22.4.2021)
Otáhal Michal Praha

Hrudní drenáž a proč ji musí umět každý anesteziolog

(vytvořeno: 22.11.2015, poslední úpravy: 30.6.2016)
Hlaváček Václav Praha

Intraoseální přístup

(vytvořeno: 22.11.2015, poslední úpravy: 30.6.2016)
Kubalová Jana Brno

Kam až může dojít antifosfolipidový syndrom?

(vytvořeno: 22.11.2015, poslední úpravy: 30.6.2016)
Nosková Pavlína Praha

Generalizovaný choriokarcinom u těhotné

(vytvořeno: 22.11.2015, poslední úpravy: 30.6.2016)
Klozová Radka Praha

Trombembolická příhoda po závažném peripartálním krvácení

(vytvořeno: 22.11.2015, poslední úpravy: 30.6.2016)
Seidlová Dagmar Brno

Specifika porodnické anestezie v mimořádných podmínkách: Afghánistán

(vytvořeno: 22.11.2015, poslední úpravy: 30.6.2016)
Macková Adéla Brno

VII. konference AKUTNĚ.CZ - sesterská sekce

Přátelská JIRPN aneb nejen intenzivní péče

(vytvořeno: 23.11.2015, poslední úpravy: 30.6.2016)
Stejskalová Andrea Brno

Spolu na cestě domů aneb trochu jiný začátek

(vytvořeno: 23.11.2015, poslední úpravy: 30.6.2016)
Eva Haničáková Brno

Anesteziologická péče u dětí - je proč se bát?

(vytvořeno: 23.11.2015, poslední úpravy: 30.6.2016)
Kovalčíková Gabriela Ostrava

Pectus excavatum

(vytvořeno: 23.11.2015, poslední úpravy: 30.6.2016)
Cejnková Alice, Kallabová Olga Brno

Dává cesta protokolů v IP možnost zvýšení kompetencí sester?

(vytvořeno: 23.11.2015, poslední úpravy: 30.6.2016)
Kupečková Ivana Hradec Králové

Protokoly IP v praxi

(vytvořeno: 23.11.2015, poslední úpravy: 30.6.2016)
Bauer Petr Brno

Řešení pooperační bolesti v gynekologii

(vytvořeno: 23.11.2015, poslední úpravy: 30.6.2016)
Hubáčková Věra, Bukovská Jana, Seidlová Dagmar Brno
Dresslerová Jitka Brno

VAD – nová šance pro život

(vytvořeno: 23.11.2015, poslední úpravy: 30.6.2016)
Doležalová Zdeňka Brno

VAD - nová šance pro život

(vytvořeno: 26.11.2015, poslední úpravy: 22.4.2021)
Doležalová Zdeňka Brno

HeartWare – práce VAD koordinátora

(vytvořeno: 23.11.2015, poslední úpravy: 30.6.2016)
Telecká Lenka Brno

HeartWare - práce VAD koordinátora

(vytvořeno: 26.11.2015, poslední úpravy: 22.4.2021)
Telecká Lenka Brno

Dárce s nebijícím srdcem

(vytvořeno: 23.11.2015, poslední úpravy: 30.6.2016)
Glac Tomáš Ostrava

Rozhodování na konci života v intenzivní péči

(vytvořeno: 13.12.2015, poslední úpravy: 30.6.2016)
Ševčík Pavel Ostrava

Obtížné urgentní zajištění dýchacích cest

(vytvořeno: 23.11.2015, poslední úpravy: 30.6.2016)
Bauerová Simona, Koloušková Kateřina Brno

Tam, kde byla medicína krátká

(vytvořeno: 23.11.2015, poslední úpravy: 14.12.2015)
Vidunová Jana Plzeň

Vysoce virulentní nákazy – jsme připraveni?

(vytvořeno: 23.11.2015, poslední úpravy: 30.6.2016)
Kubalová Jana Brno

Vysoce virulentní nákazy - jsme připraveni?

(vytvořeno: 26.11.2015, poslední úpravy: 22.4.2021)
Kubalová Jana Brno

Sanitka 2015

(vytvořeno: 23.11.2015, poslední úpravy: 30.6.2016)
Jarušek Vladimír Brno

VII. konference AKUTNE.CZ - workshopy

Bronchoskopický workshop

(vytvořeno: 23.11.2015, poslední úpravy: 23.11.2015)
Hrazdirová Anna Brno

12. 11. 2015
VII. konference AKUTNĚ.CZ
sborník
prezentace
Zpět