Komplexní regionální bolestivý syndrom u dětí (algoneurodystrofie)


Komplexní regionální bolestivý syndrom (KRBS) je skupina chronických bolestivých stavů, které jsou častou komplikací po úrazech končetin. Významnou roli na vzniku má hyperaktivace sympatiku (porucha funkce autonomního nervového systému), kdy dochází ke vzniku poruch v mikrocirkulaci a poruchy vedení bolesti, které vedou ke vzniku neurogenního zánětu. Pokud se KRBS neléčí, dostane se do stádia nevratných změn, které vedou k trvalé invalidizaci pacienta. Zkuste si projít algoritmus, určit diagnózu podle typických klinických příznaků a včas zahájit správnou terapii.

2016
KRBS
algoneurodystrofie
Mikešova směs
ganglion stellatum (blok)
Zveřejněno: 15.4.2016

Recenze

MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Primář Oddělení léčby bolesti, Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika Člen výboru Společnosti pro studium a léčbu bolesti

 

Komplexní regionální bolestivý syndrom (KRBS) je onemocnění, které zpravidla navazuje na primární poranění nebo chirurgickou intervenci na končetině. Vlastní příčina rozvoje KRBS není známá, stejně tak prevalence výskytu. Studie obvykle hovoří o výskytu mezi 1,5–3,0 případů na 100 000 obyvatel. Častěji bývají postiženy ženy oproti mužům (4 : 1). Léčba KRBS bývá obtížná, velmi důležitý je multidisciplinární přístup kombinující rehabilitaci, farmakoterapii a invazivní metody léčby. Uvedený algoritmus plně vystihuje poslední doporučení v léčbě KRBS, velmi názorně je popsán postupný rozvoj této diagnózy, jeho základní symptomy a vedlejší projevy jeho léčby. Uvedený algoritmus je dle mého názoru výstižným návodem pro diagnostiku a léčbu tohoto onemocnění podle posledních medicínských poznatků.

Zdroje

DAVIS, Peter, Franklyn CLADIS a Etsuro MOTOYAMA. Smith's Anesthesia for Infants and Children. Eighth edition. Philadelphia: Mosby, Inc., an affiliate of Elsevier Inc., 2011. ISBN 978-0-323-06612-9.

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy