Vážné infekční onemocnění dýchacích cest u dítěte


Dýchací cesty bývají nejčastěji postiženy infekčními zánětlivými chorobami a většinou se nejedná o nemoci závažné. Vážnější průběh mívají hlavně u dětí, starých lidí a osob s oslabeným imunitním systémem. V algoritmu se setkáte se závažným průběhem infekčního onemocnění dýchacích cest dítěte a možnostmi léčby.

2018
ECMO
HFOV
oxygenoterapie
pneumonie
rescue manévry
Zveřejněno: 1.6.2018

Recenze

MUDr. Václav Vobruba, Ph.D.
Vedoucí lékař jednotky intenzivní a resuscitační péče o novorozence, děti a adolescenty, Klinika dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, vedoucí lékař ECMO centra pro děti a předseda sekce Detské anestézie a intenzivní medicíny České společnosti anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny

Jde o aktuální tématiku, s kterou se setkáváme denně na pediatrických jednotkách intenzivní péče, kdy jsou zvažovány jednotlivé postupy při léčbě akutní dechové nedostatečnosti u dětí. Je třeba připomenout, že i v současné době závažné onemocnění plic může mít fatální zakončení. Prezentovaný algoritmus léčby jistě přispěje k edukaci cílové skupiny odborníků.

Zdroje

FEDOR, Marián, MINARIK, Milan, KUNOVSKÝ, Pavol, VOBRUBA, Václav a kol. Intenzivní péče v pediatrii. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-8063-217-0

ŠEVČÍK, Pavel, ČERNÝ, Vladimír, VÍTOVEC, Jiří et al. Intenzívní medicína. 2. vyd. Praha: Galén, 2003. ISBN 80-7262-203-X

ŠEVČÍK, Pavel, SKŘIČKOVÁ, Jana, ŠRÁMEK, Vladimír et al. Záněty plic v intenzivní medicíně. Praha: Galén, 2004. ISBN 80-7262-278-1

MACLAREN, Graeme, Steve CONRAD a Giles PEEK. Indications for Pediatric Respiratory Extracorporeal Life Support [online]. 2015, , 8 [cit. 2018-03-04]. Dostupné z: https://www.elso.org/Portals/0/Files/ELSO%20guidelines%20paeds%20resp_May2015.pdf

DÜNSER, Martin, Walter HASIBEDER, Michael RIEGER a Andreas J. MAYR. Successful therapy of severe pneumonia-associated ARDS after pneumonectomy with ECMO and steroids. 2004, , 3. DOI: 10.1016/S0003-4975(03)01264-5.

BĚLOHLÁVEK, Jan. Profil pacientů léčených extrakorporální membránovou oxygenací (ECMO) [online]. 2010, 9(3), 8 [cit. 2018-03-16]. Dostupné z: https://www.iakardiologie.cz/pdfs/kar/2010/03/02.pdf

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy