Resuscitace novorozence - 2014


Každé těhotenství nemusí končit porodem plodu v termínu. Během těhotenství se mohou objevit komplikace, v jejichž důsledku je indikován předčasný porod. Jedna z těchto komplikací může být hypoxie plodu z různých příčin. V tomto případě končí předčasný porod vybavením hypoxického dítěte s nedostatečným Apgar skóre. V algoritmu s názvem „Resuscitace novorozence“ si můžete vyzkoušet jak v takové situaci postupovat.

2014
novorozenec
resuscitace
poporodní ošetření
Zveřejněno: 25.6.2014

Recenze

MUDr. Michal Klimovič, Ph.D.
Primář dětského oddělení Nemocnice Boskovice

Algoritmus v několika krocích poměrně velmi přesně definuje zásady novorozenecké resuscitace. Přehlednost, stručnost a jednoduchost je zárukou, že algoritmus vejde snadno do rutinního použití, protože zvláště v těchto vypjatých situacích záleží na snadné zapamatovatelnosti důležitých zásad resuscitace novorozence. Obecně platí že, četnost diagnostických a terapeutických výkonů přímo ovlivňuje schopnost adekvátně zasáhnout.
V případě novorozenecké resuscitace tento algoritmus určitě přispěje ke kvalitnímu provádění život zachraňujících opatření a hlavně adekvátního zabezpečení novorozenců před transportem do specializovaného centra. Velmi oceňuji také didaktickou propracovanost algoritmu s vizualizací, která je významnou výhodou.

Zdroje

JURČOVÁ, Eva. Resuscitace novorozence. Sestra. Tematický sešit 338 - Gynekologie, porodnictví. 2012, 22(3), 41-42. ISSN 1210-0404. Dostupné také z: http://www.zdn.cz/archiv/sestra/covers

PROKOP, Michal. Resuscitace novorozence. Praha: Grada, 2003. ISBN 8024705354.

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy