Basic Life Support u dospělého


Zvládnutí zásad kardiopulmonální resuscitace by mělo patřit do osobnostní výbavy každého člověka. Algoritmus v souladu s aktuálními guidelines Evropské rady pro resuscitaci provádí možnými úskalími této pro laiky i experty  klíčové život zachraňující činnosti.

2011
BLS
vědomí
gasping
AED
KPR
Zveřejněno: 20.12.2011

Recenze

MUDr. Martin Doleček, Ph.D.
Primář Oddělení urgentního příjmu, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Studentům se zde předkládá interaktivní znázornění algoritmu KPR Basic life support. Tedy laické resuscitace bez pomůcek (nebudu-li počítat automatický externí defibrilátor a ochranné pomůcky zachránce). Podle tohoto algoritmu musí postupovat i profesionální zachránce mimo službu, pokud se dostane do role svědka náhlé zástavy oběhu (NZO) a nemá k dispozici žádné pomůcky. Situace pro postiženého s NZO je samozřejmě velmi kritická. Zachránce bude zcela jistě ve velkém psychickém vypětí, obzvlášť pokud  NZO bude u člena jeho rodiny. Pokud si student dokonale osvojí tento jednoduchý ale velmi účinný algoritmus, jak postupovat při KPR, tak tímto postupem razantně zvyšuje šanci na přežití postiženého. A nejenom šanci na přežití, ale i na to, že postižený se zotaví bez zásadních neurologických deficitů. Student musí mít vždy na paměti, že v průběhu KPR se musí postupovat striktně podle algoritmu ABCD a vše má svůj čas. Mezi nejdůležitější zásady KPR - BLS patří následující:
1. Minimalizovat čas mezi vznikem NZO a zahájením KPR.
2. Zajistit časnou defibrilaci (zavoláním ZZS, donesením AED).
3. Minimalizovat přerušování zevních kompresí hrudníku (max. 5 s, vše plánovat dopředu)
4. Pokud mám pochybnosti o přítomnosti NZO, zahájit okamžitě KPR (provádění KPR u postiženého se zachovanou spontánní cirkulací je menší zlo, než nic nedělat při NZO).
5. Provádět KPR do příjezdu ZZS, obnovení spontánní cirkulace (obnovení pravidelného dýchání a/nebo spontánní pohyb postiženého a/nebo návrat vědomí), úplného vyčerpání zachránce.

Zdroje

TRUHLÁŘ, Anatolij. Aktuální změny doporučených postupů pro základní neodkladnou resuscitaci. Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR. 2008, 18(5), 49-53. ISSN 1212-6152

MÁLEK, Jiří, Alice KURZOVÁ, A. DVOŘÁK, Jiří KNOR, Oto MASÁR a Marek JANTAČ. Nová doporučení v postupech základní a neodkladné resuscitace pro r. 2011-2015. Publikace na internetu. In: Jihočeské onkologické dny. 2010, s. 92

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy