MUDr. Martin Doleček, Ph.D.


MUDr. Martin Doleček, Ph.D.

Primář Oddělení urgentního příjmu, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity