Maligní arytmie u dítěte – 2021


Maligní arytmie jsou poruchy srdečního rytmu, které mohou vést k zástavě oběhu. U dětí vznikají obvykle v důsledku hereditárních syndromů jako je katecholaminy indukovaná polymorfní komorová tachykardie či syndrom dlouhého QT. Podívejte se na řešení této situace dle nejnovějších doporučených postupů ERC z roku 2021.

2023
maligní arytmie
BLS
ALS
intraoseální vstup
AED
zástava oběhu
defibrilace
Zveřejněno: 18.9.2023

Recenze

MUDr. Martin Doleček, Ph.D.
Primář Oddělení urgentního příjmu, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Předložený algoritmus ALS zachycuje algoritmus rozpoznání zástavy oběhu a iniciaci kardiopulmonální resuscitace u dítěte z méně časté příčiny a to maligní arytmie. Prezentovaný algoritmus vychází z doporučení ERC z roku 2021 pro KPR u dětí. To, co považuji na tomto algoritmu za velmi přínosné je, že spoustu užitečných informací je obsaženo i ve zdůvodněních jednotlivých odpovědí a je zde věnován prostor pro specifika zajištění přístupu do cévního systému u dětí se zástavou oběhu.

Zdroje

VAN DE VOORDE, Patrik, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Paediatric Life Support. Resuscitation, 2021, 161: 327-387.

Další verze algoritmu

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

Maligní arytmie

Algoritmy