Léčba tachyarytmie – 2021


Tachyarytmie jsou poruchy srdečního rytmu s tepovou frekvenci vyšší jak 100/min. Algoritmus je zaměřen na problematiku supraventrikulárních tachyarytmii a vychází z doporučených postupů ERC z roku 2021. Provází nas situací od vzniku SVT s úzkým QRS pravidelným rytmem až po deblokovaný flutter síní s převodem na komory 1 : 1.

2023
flutter
fibrilace síní
arytmie
Zveřejněno: 18.9.2023

Recenze

MUDr. Martin Doleček, Ph.D.
Primář Oddělení urgentního příjmu, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Předložený ALS algoritmus zachycuje léčbu tachyarytmií dle doporučení pro KPR z roku 2021. Na předloženém algoritmu oceňuji zejména to, že se situace komplikuje řadou okolností a není tedy zjednodušeně vyřešena. Dále se zde dovídáme množství užitečných informací ve zdůvodněních v odpovědích o farmakodynamice a farmakokinetice použitelných léků. Dále se mi velmi líbí přehled o aktuálních vitálních funkcí a laboratorních hodnot pacienta, které mají zásadní dopad na správnou volbu postupu.

Zdroje

SOAR, Jasmeet, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Adult advanced life support. Resuscitation. 2021, 161:115-151.

KŘIVAN, Lubomír. Diagnostika a léčba supraventrikulárních tachykardií. Interní medicína pro praxi. 2008, 10(7-8), 366-367. ISSN 1212-7299

TRUHLÁŘ, Anatolij. Urgentní medicína: časopis pro neodkladnou lékařskou péči. České Budějovice: Mediprax CB, 2015, mimořádné vydání. ISSN 1212-1924

Další verze algoritmu

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

Antiarytmika

Algoritmy