Advanced Life Support u bradykardie


Předložený algoritmus přináší další postup uvedený v aktuálních doporučeních Evropské rady pro resuscitaci. Jde o možný reálný scénář z příjmové ambulance kteréhokoli zdravotnického zařízení.

2011
ALS u bradykardie
atropin
riziko asystolie
transkutánni/transvenózni stimulace
Zveřejněno: 20.12.2011

Recenze

MUDr. Martin Doleček, Ph.D.
Primář Oddělení urgentního příjmu, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Předložený algoritmus věrně zachycuje reálnost situace u pacienta se symptomatickou bradykardií. V plné šíři popisuje jednotlivé možné alternativy, jak se se vzniklou situací úspěšně vyrovnat. Velké množství informací se studentovi opět dostane i ve zdůvodněních nesprávných odpovědí. Uvedený algoritmus je sice předkládán v nemocničním prostředí a jedná se tudíž o ALS, nicméně student se díky některým zmíněným krokům naučí zvládat situaci symptomatické bradykardie i za podmínek BLS.

Zdroje

Rozšířená neodkladná kardiopulmonální resuscitace: směrnice 2000. Praha : OMS-ZOLL : Národní lékařská knihovna, 2004

SODECK, G.h., H. DOMANOVITS, G. MERON, F. RAUSCHA, H. LOSERT, M. THALMANN, M. VLCEK a A.n. LAGGNER. Clinical paper: Compromising bradycardia. Resuscitation [online]. 2007, 73(1), 96-102 [cit. 2019-04-01]. DOI: 10.1016/j.resuscitation.2006.08.006. ISSN 03009572

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

Bradykardie

Algoritmy