Léčba tachyarytmie


Tachyarytmie jsou poruchy srdečního rytmu s tepovou frekvenci vyšší jak 100/min. Algoritmus je zaměřen na problematiku supraventrikulárních tachyarytmii. Provází nas situací od vzniku SVT s úzkým QRS pravidelným rytmem až po deblokovaný flutter síní s převodem na komory 1 : 1. Pomůže nám ujasnit si doporučený terapeutický postup v těchto situacích.

2015
flutter
fibrilace síní
arytmie
Zveřejněno: 2.6.2015

Recenze

MUDr. Bronislav Klementa
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Olomouc

Kazuistika didakticky  zpracovává postup terapie tachyarytmie. Případ vzniklé tachyarytmie začíná v ambulanci praktického lékaře, pokračuje během zásahu ZZS, pokračuje v rámci terapie na nízkoprahovém interním příjmu a následně na kardiologickém oddělení  nemocnice. Přehledně je vysvětlena indikace i postup použití Valsalvova manévru, podání antiarytmik a prevence trombembolie. Terapeutický postup včetně kardioverze je prezentován názorně a využívá  instruktážní  videozáznam.  Komplexní  pohled na terapii tachyarytmie zahrnuje mimo jiné možnost použití  radiofrekvenční ablace. Tato kazuistika svou metodou zpracování (názorný videozáznam doprovázen logicky rozvedenou diagnostickou rozvahou a terapeutickým postupem)   může zvýšit zájem studentů o obor kardiologie.

Zdroje

KŘIVAN, Lubomír. Diagnostika a léčba supraventrikulárních tachykardií. Interní medicína pro praxi. 2008, 10(7-8), 366-367. ISSN 1212-7299

TRUHLÁŘ, Anatolij. Urgentní medicína: časopis pro neodkladnou lékařskou péči. České Budějovice: Mediprax CB, 2015, mimořádné vydání. ISSN 1212-1924

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

Antiarytmika

Algoritmy