doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D.


doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D.

Koordinátor aktualit a kalendáře akcí
Hlavní editor českých překladů Orphananaeshesia.cz
Vedení portálu AKUTNĚ.CZ

Klinika dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno a LF MU Ústav simulační medicíny LF MU

Rok ukončení studia: 2012
Rok habilitace: 2020

martina.kosinova@akutne.cz


Algoritmy

Školitel

Řešitel

Aktuality

Sborníky a publikace