AMEE 2018: role pedagoga na lékařské fakultě

Mezinárodní asociace AMEE (International Association for Medical Education) se ve svém věku 45 let opět prezentovala kongresem, jehož zaměření na pedagogiku lékařských a zdravotnických oborů je vskutku výjimečné. Pro setkání více než 3000 účastníků bylo pro tento ročník zvoleno středověké město Basilej na hranici Švýcarska s Německa a Francie.

Letošní ročník kongresu proběhl ve městě Basilej, které je kromě svých muzeí známé také velmi čistým Rýnem, v jehož silném proudu mezi mosty kontinuálně proplavávají desítky turistů držících se vaků se svým ošacením, jako obvykle na konci srpna (26. - 29. 8. 2018), a to od pondělka do středy po předchozích dvou dnech vyplněných předkonferenčními workshopy. Jako hlavní téma zvolil programový výbor roli pedagoga na lékařské fakultě, což bylo zřejmé již z motta: „Educating the future healthcare professional and the roles of the teacher“.

Plenární přednášky

Chloubou programu AMEE jsou vždy plenární přednášky, pro které si organizace vedená nestárnoucím profesorem Ronaldem Hardenem vybírá vždy originální a excelentní řečníky. Za srdce nás tak vzalo vystoupení rodáka ze švýcarské Lausanne Bertranda Piccarda, který ve své kariéře spojuje zaměstnání psychiatra a poslání objevitele. Člověku, který má za sebou nejdelší let balónem (>40 dní) a oblet zeměkoule v letadle na solární pohon, jsme neměli věru problém uvěřit jeho sebejistý projev, ve kterém mj. poukázal na to, že velké věci se nedají dosáhnout bez učitelů, kteří neodmítají jakékoli otázky a podporují přirozenou zvídavost.

Další dvě plenárky – úterní a středeční – mohly jen stěží zastínit úvodní vystoupení. Profesorka Hedy Waldová z Bostonu sice zaujala neobvyklým pódiovým nástupem s tanečními prvky za doprovodu populárního funkového groovu „Celebrate the moment – come on!“, avšak její téma Resilience a wellbeing nám přišlo spíše zbytečné a projev až moc americký - stěží uvěřitelný. Poslední den pak pódium obsadila Ayelet Kuper z Toronta, která ve svém umírněném projevu vyzývala k tomu, aby se při výchově lékařů nezapomínalo pro samou vědu také na sociální a humanitní aspekty jejich budoucího povolání.

Zajímavosti z paralelních sekcí

V každém okamžiku programu se konalo více než dvacet paralelních sekcí, a je tedy náročné vybrat si tu pravou. Kvalitou nejvýše jsou na AMEE jednoznačně workshopy a dále krátká sdělení – do místností s těmito sekcemi je často obtížné se vůbec dostat, a to i v pokročilých podvečerních hodinách. Sympozia, e-postery, kulaté stoly a standardní postery kvalitou pokulhávaly a bylo pro nás mnohdy užitečnější navštívit zajímavé „soapbox“ prezentace a stánky vystavovatelů. Přinášíme zde mix zajímavostí a všelikých poučení:

  • Na spřízněné škole St George’s University of London se pro praktika anatomie používají modely orgánů a jejich částí, které si sami tisknou na 3-D tiskárnách, přičemž pro akvizici dat modelů používají fotometrii, která je řádově levnější než 3-D skenování.
  • Metodika OSCE se používá k hodnocení výkonu studentů na školách v celé Evropě i ve světě. Paralelně vznikají i další metodiky a strukturovaná hodnocení, např.: MiniCEX (test learning effectiveness in clinical).
  • Pro výuku klinického rozhodování se také ujímají různé vzorové struktury pro uchopení fenoménu reflexe, který je pro clinical reasoning zásadní.
  • Simulace s vysokou věrností je možné provádět nejen pomocí figurín a trenažérů, ale také prostřednictvím řádově levnějších prostředků virtuální reality (VR), augmentované reality (AR) a zmixované reality. Z naší účasti na workshopu si však odnášíme smíšené dojmy a věříme, že si VR/AR své místo ve výuce bude ještě nějakou dobu hledat.
  • Na poli didaktických metod podporujících aktivní roli studenta v procesu učení – problem-based learning (PBL) a team-based learning (TBL) převládají lepší zkušenosti s mladší metodou TBL, přičemž některé instituce své dojmy dokládají i kvalitně opublikovanou evidencí v renomovaných časopisech (např. nedávná výborná práce Burgess A et al. Team-based learning (TBL) in the medical curriculum: better than PBL?, BMC Medical Education 2017). Mezi důležité aspekty počínající nadvlády TBL patří: příliš velký cognitive load kladený na studenty u PBL, vyšší efektivita využití lidských zdrojů (tutorů) u TBL, nerovné podmínky studentů v případě kurikula založeném čistě na PBL.

Na závěr konstatujeme potěšení nad vysokou informační hodnotou kongresu, jeho přínosu pro náš tým SIMU/AKUTNE.CZ/MEFANET i pro rozvoj doslova osobní. Těšíme se na další AMEE kongres, který se bude konat v roce 2019 v našem bývalém hlavním městě – Vídni.


7. 9. 2018 Daniel Schwarz, Martin Komenda, Petr Štourač
...sejdeme se na AMEE 2019 ve Vídni...
Zpět