Workshop bronchoskopie v anesteziologii a intenzívní péči

Dovolujeme si Vás pozvat na: Workshop bronchoskopie v anesteziologii a intenzívní péči, který pořádají KARIM a Centrum plicní endoskopie VFN a 1.LFUK ve spolupráci s Edukačním centrem anatomie a endoskopie 3.LF UK. Akce proběhne 22.5.2015. Program workshopu a další podrobnosti naleznete na www.karim-vfn.cz.

Workshop bronchoskopie v anesteziologii a intenzívní péči

Pořádají: KARIM + Centrum plicní endoskopie VFN a ECAE 3.LF UK

1) Teoretická část – prostory KARIM VFN

Indikace FBSK v anesteziologii a intenzívní péči, kontraindikace - H. Bartáková, 20 min, 9:00-9:20

Bronchoskopie v celkové anestezii  z pohledu anesteziologa - V.Nedvěd, 9:20-9:35

FBSK intubaci double - lumen - P. Kříž, 15min, 9:35-9:50

FBSK při obtížné intubaci - P. Herda, 20 minut,10:05- 10:25

Technické aspekty FBSK v intenzívní péči - M. Otáhal, 20min, 10:25-10:45

Desinfekce, hygienický režim, příprava před BSK - endoskopická sestra+sestra KARIM, 20min, 10:45-11:05

FBSK u spontánně ventilujícího pacienta - H. Bartáková, 20min, 11:20-11:40

Diagnostická FBSK v intenzívní péči se zaměřením na BAL u pneumonií - H. Bartáková, 20 min, 11:40-12:00

Terapeutická FBSK v intenzívní péči - M.Otáhal 20min, 12:00-12:20

Ukázka praktického provedení FBSK u pacienta na UPV / spont. ventilujícího pacienta - H. Bartáková / J. Votruba, 12:25 – 13:00

Postavení rigidní a intervenční BSK v intenzivní péči - J.Votruba, 25 min, 13:30 - 13:55

Odborné požadavky na provádění bronchoskopie z pohledu České pneumologické společnosti, perspektivy z pohledu intenzivní medicíny - J. Votruba, M. Balík, 15 min, 13:55 – 14:10

 

2) Praktická část  15:00 – 17:30  - ECAE 3.LF UK

H. Bartáková, P. Herda, M. Otáhal, V. Báča

Anatomie dýchacích cest

Bronchiální strom a jeho RTG a CT projekce

Videobronchoskopické záznamy endobronchiálního větvení, fyziologický nález, příklady endobronchiálních patologií

E –learningový program orientace v DC

Praktický nácvik

Nácvik intubace BSK a základní orientace v bronchiálním stromu na  manekýnovi

Nácvik videobronchoskopie na kadaveru


11. 4. 2015 ...sejdeme se na AKUTNĚ.CZ...
Bronchoskopie
Zpět