Odborníci se věnovali nefrologii kritických stavů

Listopadový seminář z cyklu Dialýza v praxi se stejně jako v minulých letech zaměřil na nefrologii kritických stavů. Zazněla zde řada zajímavých přednášek českých a zahraničních odborníků a součástí byla i sérii workshopů věnovaných řešení problémů v rámci různých klinických situací.

Společnost Fresenius Medical Care je provozovatelem dialyzačních středisek a výrobcem dialyzačních technologií a soušasně dlouholetým podporovatelem cyklu Dialýza v praxi.

Výukový program Dialýza v praxi již dvanáctým rokem vzdělává zdravotnické profesionály. „Lékaři si při něm vyměňují zkušenosti, hledají společně řešení, odpovídají na kvízové otázky přes hlasovací zařízení a mají možnost se zapojit do diskuze prostřednictvím online dotazování,“ říká předsedající semináře prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. z I. interní kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Plzni. Ten také zahájil první den semináře přednáškou na téma Mimotělní očišťovací metody – současnost a budoucnost, v rámci které se zamýšlel nad stávajícím vývojem mimotělních očišťovacích metod.

Na profesora Matějoviče navázal Dr. Axel Nierhaus z Universitätsklinikum v Hamburgu, který se zaměřil na oblast extrakorporální podpory funkce plic (ECLS), ve které dochází k významným technologickým pokrokům a inovacím. MUDr. Jiří Chvojka, Ph.D. z I. interní kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Plzni se ve své prezentaci zamýšlel, kdo skutečně potřebuje náhradu funkce ledvin a tomuto tématu věnoval i samostatný workshop. Doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., E.D.I.C., vedoucí lékař AO RES II a zástupce primáře pro intenzivní péči KARIM 1. LF UK a VFN v Praze, vysvětlil principy regionální citrátové antikoagulace, která je při použití eliminačních metod nezbytná, a MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D., přednostka KARIM v pražském IKEMu, popsala problematiku CRRT (Continuous Renal Replacement Therapy, kontinuální náhrada funkce ledvin) při specifických situacích, jakými jsou například hepatorenální syndrom, kardiorenální syndrom a AKI při jaterním selhání. Principy dávkování léků při CRRT pak shrnul doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA, přednosta kliniky KARIM ve FN Hradec Králové.

Druhý den semináře byl věnován již zmiňovaným workshopům zaměřeným na kontinuálním eliminační metody s cílem účastníkům více přiblížit management CRRT, nejčastější chyby, ke kterým při této terapii dochází, a také některé tipy a triky při dávkování léků v průběhu terapií. „Přítomní intenzivisté společně řešili některé specifické klinicky orientované problémy, k nimž u pacientů s akutním poškozením ledvin dochází,“ dodává profesor Matějovič.

Podrobné informace o vzdělávacím programu Dialýza v praxi naleznete na internetových stránkách www.dialyzavpraxi.cz.

Seminář z pohledu účastníka - MUDr. Olga Smékalová

Seminář Nefrologie kritických stavů jako celý vzdělávací program Dialýza v praxi je skvělý projekt přibližující tuto v intenzivní péči potřebnou a využívanou problematiku. První den je vyhrazen přednáškám s novinkami v tématu a přípravou na den druhý, kdy účastníci v menších skupinách mají možnost v interaktivních workshopech sami řešit jednotlivé klinické otázky. Dostali jsme se k velmi zajímavým tématům, ať už k samotnému nastavení CRRT při jednotlivých diagnózách, kdy dochází k poškození ledvin, aplikaci guidelines KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes), tak k změnám dávkování antibiotik nebo použití citrátové antikoagulace.


9. 11. 2018
Zpět