Bratislavský kurz SKARKA

První SKARA workshop na západním Slovensku určený začátečníkům a zájemcům o regionální anestezii, vedený formou přednášek a diskuzí se zkušenými lektory ze Slovenska i ze zahraničí. Kurz se bude konat 27. - 28. října 2018 v Bratislavě.

Další informace včetně registrace naleznete na webových stránkách kurzu:

www.skara-ssaim.sk

 27.10.2018, SOBOTA

8:00 – 8:30 Registrácia účastníkov

8:30 – 10:00 Úvod a lokálne anestetiká

Otvorenie kurzu, základný prehľad, možnosti a význam použitia RA

LA – farmakológia, fyziológia

Indikácie a kontraindikácie regionálnej anestézie

Zlyhávanie RA

 

10:15 – 11:30 Základná anatómia k technikám regionálnej anestézie

Chrbtica a neuraxiálne blokády

Blokády hornej končatiny

Blokády dolnej končatiny

Blokády trupu + diskusia lektori vs. účastníci

 

11:45-12:30  Materiál a vybavenie k regionálnej anestézii

Ihly a katétre (stimulačné, USG, spinálne, epidurálne…)

NS (princípy, použitie, nastavenie, ...)

USG (princípy, použitie, nastavenie, ...)

 

13:30-14:30  Základné blokády hornej končatiny a ich indikácie

VIB - stimulácia

Axilárny blok - USG

Základný prehľad ostatních blokov hornej končatiny

 

14:45-17:00  USG na figurantoch, blue phantom, diskusia na stanovištiach

19:00 Večera, spoločná diskusia, nie len o regionálnej anestézii...

 

28.10.2018, NEDEĽA

8:30- 9:30 VARIA

Antikoagulanciá v regionálnej anestézii (kedy áno, kedy nie)

Manažment RA (príprava, monitoring, sedácia, sledovanie po výkone...)

SKARA, ESRA (organizácie a členstvo v nich)

 

9:45-11:00 Komplikácie - predchádzanie a riešenie.

Komplikácie, ich prevencia a riešenie (LAST, mechanické poškodenie…)

Základy komunikácie s pacientom a operatérom (vysvetlenie výhod/limitácie RA, možnosť kombinácie s CA, poop. analgézia… )

Zdravotná dokumentácia a regionálna anestézia (čo a ako dokumentovať v chorobopise)

 

11:15- 12:15  Základné blokády dolnej končatiny a ich indikácie

Bloky n. ischiadicus – stimulácia

Blok n. femoralis – stimulácia a USG

Popliteálny blok – stimulácia a USG

Foot block

 

13:15-15:30  USG na figurantoch, blue phantom, diskusia na stanovištiach

15:30-16:00 Slávnostné ukončenie a odovzdávanie certifikátov


17. 9. 2018 ...sejdeme se v Bratislavě...
Bratislava
SKARKA
Zpět