Definitivní verze programu Kurzu urgentní medicíny 2012 - praktická i teoretická část

Přinášíme Vám definitivní program Kurzu urgentní medicíny 2012, který se bude konat již druhým rokem v Brně v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice. Kurz je určen studentům 4., 5. a 6. ročníku všeobecného lékařství na LF MU, kteří se nezúčastnili Kurzu urgentní medicíny v roce minulém. Kurz proběhne o víkendu 14. 4. - 15. 4. 2012.

Místo konání:

Univerzitní Kampus Bohunice, Netroufalky 5, posluchárna A11/234

Záštita:

Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. - děkan LF MU

Pořadatelé:

AKUTNE.CZ, ARK FN USA, KARIM FN Brno, KDAR FN Brno, Spolek mediků LF MU, ZZS kraje Vysočina,p.o.

Koordinátor kurzu:

MUDr. Petr Štourač

Odborný garant teoretické části:

MUDr. Martin Doleček, Ph.D.

Odborný garant praktické části:

MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D.

Program Kurzu urgentní medicíny 2012

Sobota 14. 4. 2012 - teoretická část
7:30 - 8:15 00:45 Registrace
8:15 - 8:30 00:15 Slavnostní zahájení kurzu (Janečková, Spolek mediků LF MU, Dadák FN USA, Doleček, FN Brno,  Fedora, FN Brno, Gál, FN Brno, Richterová, ZZS kraje Vysočina,p.o., Ševčík, FN Brno, Šrámek FN USA, Štourač, AKUTNE.CZ)
8:30 - 9:30 01:00 Úvod do problematiky oboru Urgentní medicína a medicína katastrof a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v České republice
První kontakt s pacientem – doporučený (standardní) postup při vyšetření a zajištění urgentních stavů (Richterová, ZZS kraje Vysočina, p.o.)
9:35 - 10:35 01:00 Letecká záchranná služba (Havlík, ZZS kraje Vysočina, p.o.)
10:35 - 10:45 00:10 Přestávka
10:45 - 11:45 01:00 Polytrauma v PNP a NP, trauma z pohledu HPZ, bezpečnost zasahujících (Koutný,ZZS kraje Vysočina, p.o.)
11:45 - 12:45 01:00 Přestávka na oběd
12:45 - 13:45 01:00 KPR dle guidelines 2010 (Doleček, FN Brno)
13:50 - 14:50 01:00 KPR dětí a novorozenců dle guidelines 2010, akutní stavy u dětí (Fedora, KDAR FN Brno)
14:55 - 15:55 01:00 Hypotermie akcidentální, léčebná v PNP/NP (+KPR hypotermního pacienta, vyproštění z laviny) (Kubalová, ZZS kraje Vysočina,p.o.)
15:55 - 16:05 00:10 Přestávka
16:05 - 16:55 00:50 Alternativní zajištění dýchacích cest a i.v. přístupu (Kubalová, ZZS kraje Vysočina,p.o.)
17:00 - 17:15 00:15 Přednemocniční péče o úrazy v maxilofaciální oblasti (Peřina, FN Brno)
17:20 - 18:20 01:00 Intoxikace (Doleček, FN Brno)
Neděle 15. 4. 2012 - praktická část

8:00 - 18:20 - 9 prakticky zaměřených stanovišť ve vnitřních i venkovních prostorách Univerziního kampusu Bohunice

Dětská KPR

A11/211

Košut, KDAR FN Brno

Sanitní vůz (poranění páteře)

Park 1

Štoudek, KARIM FN Brno

Vyproštění z vozidla

Park 2

Zuchová, ARK FN USA

Zajištění vstupu do cévního řečiště

A11/311

Kubalová, ZZS kraje Vysočina, p.o.

Vodní záchrana (BLS+AED)

Park 3

Baláková (KARIM FN Brno, VZS ČČK, MS Nové Mlýny)

AKUTNE.CZ (soutěžní stanoviště)

A11/327

Gretz (ARO, Havlíčkův Brod)

Difficult airway management- obtížné zabezpečení dýchacích cest ve scénáři cannot ventilate cannot intubate.

A11/333

Pelikán, ARK FN USA

Roztomilý dědeček (arytmie, elektroimpulsoterapie)

A11/228

Šulaj (KAIM, Martin, SK), Zadražilová (KARIM FN Brno)

Pokročilý simulátor METI

A11/234

Doleček (KARIM FN Brno)

BLS počítačově vyhodnocená (technika resuscitace)

A11/chodba

Ťoukálková (KARIM FN Brno)

 


11. 4. 2012
Zpět