V. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství

Portál AKUTNĚ.CZ je letos opět mediálním partnerem V. mezinárodního kongresu úrazové chirurgie a soudního lékařství, jenž se koná ve dnech 12. – 13. září 2013 v Mikulově v konferenčních prostorách hotelu Galant. Jak je již v posledních letech tradicí, můžete se těšit na reportáž i on-line přenos přednášek.

Záštity: děkan LF MU prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., ředitel FN Brno MUDr. Roman Kraus, MBA

Garance: Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP.

Pozvánka

Bližší informace naleznete na http://www.kongres-mikulov.cz.

Hlavním tématem letošního ročníku je stejně jako v loňském roce „Polytrauma a komplikace v chirurgické péči“. Akce je určena pro lékaře a sestry chirurgických oborů, urgentních příjmů, zdravotnických záchranných služeb, soudních lékařů a laborantů. Cílem kongresu je uspořádat vědeckou mezioborovou akci, která přinese účastníkům větší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci.


9. 9. 2013
Zpět