VETRAM - ventilační trénink na animálním modelu 6.2.2015

Další workshop umělé plicní ventilace se speciálním zaměřením na model a management ARDS, který pořádají KARIM VFN a 1.LF UK a Fyziologický ústav 1.LF UK proběhne dne 6.2.2015.

Program a další podrobnosti naleznete na webu www.karim-vfn.cz/

Pozvánka


13. 1. 2015
Zpět