Výbor ČRR vyhlašuje soutěž VIZE 2050

Moderní technologie pronikají do všech oborů medicíny. Zatímco před 30 lety byla v České republice zaváděna do provozu první mobilní síť, dnes už několik zdravotnických operačních středisek využívá vyspělou technologii video-asistované resuscitace pomocí chytrých telefonů. Protože nevíme, jaké novinky na nás za dalších 30 let v resuscitační medicíně čekají, vyhlašuje výbor ČRR soutěž o návrh, představu nebo přání jakéhokoliv postupu, diagnostiky nebo léčby pacientů se srdeční zástavou, které můžeme očekávat v roce 2050.

Pokyny pro soutěžící:

Vizi 2050 popište formou volného textu. Do textu můžete vložit max. 2 grafy, tabulky nebo obrázky. Požadovaný rozsah textu je 1500 až 3000 znaků bez mezer.
Použijte font Times New Roman 12 pt.
Název vize: tučně, velká písmena
Autor: příjmení a jméno
Pracoviště: název instituce, název oddělení nebo výjezdového stanoviště, město, stát
Používejte normální proložení znaků, jednoduché řádkování a zarovnání textu vlevo
Vaše fantazie bez omezení!

Návrhy zasílejte do 5. června 2021 23:59 na sekretariát ČRR: info@resuscitace.cz  

Hodnotící komise

Doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D.
MUDr. Roman Sýkora, Ph.D., MHA
Ing. Filip Maleňák

Vítěz soutěže bude vyhlášen během závěru X. odborného sympozia Resuscitace 2021 dne 11. června 2021. Vítězný návrh bude zveřejněn na sociálních sítích ČRR. Autor nejlepší vize 2050 získá chytré hodinky Apple Watch, které do soutěže věnovala Aplikace Záchranka, z.ú. –mobilní aplikace pro tísňové volání.


14. 5. 2021 ...sejdeme se na AKUTNĚ.CZ...
Vize 2050
recuscitace
soutěž
Zpět